První pohled na data o používání cookies lišt aneb vlk se nažral a kozy zbylo 75 %

Internet Jan Špičák

Novoroční vlna nasazování nových cookies lišt vynucená změnou zákona o elektronických komunikacích se nevyhnula ani webům našich klientů. V uplynulých týdnech jsme hledali efektivní řešení, jak splnit nové podmínky zároveň přijít o co nejméně dat. Jak ovlivnily nové cookies lišty chování uživatelů na webech našich klientů? Pojďme se podívat na první data, insighty a best practices.

Jak jsme psali na podzim, nová cookies lišta je dle novely zákona prostě nutnost, otázka visící ve vzduchu ale stále je, jak má vypadat a jak přesně má fungovat? Vzhledem k tomu, že máme v Cognitu poměrně široké portfolio klientů, od malých prezentačních webů až po rozsáhlé e‑shopy, mohli jsme vyzkoušet různé způsoby implementace i přístupu k designu a fungování.

Od začátku jsme věděli, že budeme testovat např.:

 • typ lišty aneb jak hodně můžeme být otravní
 • design lišty aneb jak hodně chceme lákat ke kliknutí na „správné tlačítko“
 • textaci lišty aneb právničina vs. lidština
 • a konečně samotné měření a jak ideálně nastavit cookies lištu a měřící kódy v GTM tak, aby klient přišel o co nejméně dat

První pohled na agregovaná data

Po měsíci provozu desítek nových cookies lišt již máme nasbírána data a insighty, jak návštěvníci webů s lištou interagují:

 • pokud dáte lidem možnost lištu zavřít, raději ji zavřou, než aby dávali souhlas nebo nesouhlas (> 65 % zavření*, pokud tu je možnost)
 • i když bychom to neměli psát, ukazuje se, že nejefektivnější je udělat cookies lištu přiměřeně otravnou, lidé už jsou zvyklí po návštěvě webu odklikat kdeco, nedělejte jim to složitější (lišta, která překáží a nelze ji zavřít bez jedné volby, má průměrnou míru souhlasu > 80 %*)
 • zprovozněte si Google Consent Mode a případně jeho obdobu pro další platformy. Facebook Pixel i Sklik s logikou souhlasů dokážou již také pracovat

* Interní statistiky z nástroje Cookie Script a Google Analytics za období 1. 12. 2021 až 25. 1. 2022 na vzorku 33 webových stránek při cca 300 000 unikátních uživatelů.

Graf ukazující omezení dat v Google Analytics po nasazení cookies lišty (po 12. 12.) + pozdější nárůst po nasazení agresivnější varianty pro získání více souhlasů.

 


Statistika akcí s cookies lištou, která je agresivnější a nelze ji snadno zavřít.

 

Statistika akcí s cookies lištou v čase. Na grafu je rovněž vidět výrazný nárůst souhlasů po tom, co byla nasazena agresivnější verze lišty.

 


Statistika akcí s cookie lištou, která nepřekáží a lze ji snadno zavřít.

 


Statistika akcí s cookie lištou v čase. Tuto cookie lištu lze snadno zavřít a nebo zcela ignorovat.

 

Jak vypadá ideální cookies lišta?

Novela, ÚOOÚ ani experti se neshodnou na tom, jak má cookies lišta vypadat, ale dávají spíše obecná doporučení. Za nás vypadá ideální lišta takto:

 • nelze ji snadno zavřít pouhým kliknutím na křížek
 • nelze ji ignorovat, částečně překrývá obsah
 • obsahuje tlačítka pro přijetí i odmítnutí, nenabádá agresivně k jedné nebo druhé možnosti (využívá standardní rozdělení na primární a sekundární tlačítko převzaté z webu
 • v podrobnostech obsahuje popis jednotlivých cookies, k čemu a na jak dlouho jsou využity
 • nabízí možnost odmítnout/přijmout konkrétní kategorie cookies
 • vypadá jako cookies lišta a návštěvník očekává funkcionalitu jako jinde
 • textace není zbytečně kreativní, stejně to nikdo nečte, ale je dostatečně informativní
 • na pozadí pracuje v Google Consent Mode, o všechna data tedy zákazník nepřijde

Návštěvník na prvním místě?

Někteří klienti nám psali, že cookies lištu buď vůbec nechtějí, nebo ji chtějí implementovat tak, aby byla „jen naoko“ a sběr dat a měření nijak neovlivnila. My jsme toho názoru, že návštěvník webu by měl být na prvním místě – pro koho bude výhodné mít nespokojeného zákazníka, kterého ztratíte např. proto, že zjistí, že lžete? 

A ostatně, možná je konečně čas se zaměřit právě na zákazníka a ne jen na to sbírat co nejvíce dat, získávat z nich informace, které z 90 % ani nevyužijeme, a dělat rádoby datovou analytiku? S klasickými Google Analytics nebyla data ze 100 % kompletní nikdy.

Samozřejmě, pro základní fungování současných marketingových postupů jsou např. data k remarketingu potřeba. Pokud někdo ale sleduje pouze chování na webu a zdroje návštěv, možná je vhodné sáhnout po některé alternativě, jakou je např. Plausible.io, pro pokročilejší řešení na vlastním serveru je tu pak např. Matomo.org.

Pokud potřebujete cookies lištu nastavit na vašem webu a nevíte, jak na to, můžete využít našeho certifikovaného řešení. 

Co si dále přečíst