U cookies dochází k zásadní změně. Jak se s tím popasovat?

Internet Martina Jelínková

Poslaneckou sněmovnou nedávno prošla novela zákona o elektronických komunikacích. Jejím účelem je harmonizovat českou právní úpravu s evropským kodexem elektronických komunikací. Novela je účinná od 1. 1. 2022 a v ní obsažené změny dopadnou na každého, kdo provozuje webovou stránku nebo e‑shop. Zásadním způsobem totiž ovlivní nakládání s cookies soubory.

I cookies jsou osobní údaje a k nakládání s nimi musí být udělen souhlas. Jenže nově přestane být dostačující schválení ve stylu „co ve svém prohlížeči nezakážu, s tím souhlasím“ a bude zapotřebí aktivně vyjádřený souhlas s různými typy cookies.

A cokoliv jiného bude tedy nelegální – mohou za to padat nepříjemné pokuty. Z praxe víme, že stížnost mohou podat nejen nespokojení zákazníci, ale především konkurence, pro kterou absence správného řešení problematiky cookies na vašem webu bude dobrá záminka k tomu vám uškodit.

Co jsou to cookies? 

V elektronické komunikaci se jako cookies označují malé soubory dat, které se ukládají na zařízení uživatele. Soubory cookies se generují automaticky. Cookies se sbírají od momentu, kdy zákazník zavítá na web, prohlíží si zde produkty, čte informace, přidává do košíku nebo z košíku odebírá. Kdykoliv navštíví znovu tentýž web, server si cookies stahuje a přizpůsobí na základě získaných dat web (přihlásí uživatele, změní vzhled, atd.).

Data cookies jsou ukládány do koncového zařízení a následně stahovány třetí stranou – typickými nástroji, který využívá cookies třetích stran, jsou např. Google Analytics nebo reklamní platformy. Vy jako provozovatelé webu s daty můžete dále nakládat, ať už pouze statisticky  (vyhodnocovat dopad reklamních aktivit a plánovat další), nebo je využívat pro remarketing a pokročilé cílení digitálních kampaní.

Co bude jinak?

Dnes snad neexistuje web, který by si neměřil chování svých návštěvníků a tím pádem i svoji výkonnost. Až doposud jste mohli jakožto provozovatelé webů těžit z pasivity návštěvníků. Jen velmi malé procento lidí si ve svém prohlížeči sběr cookies aktivně zakázalo.

Nově si do doby, než zákazník udělí svůj souhlas, zařízení nebude moct dané soubory cookies ukládat. Samozřejmě kromě těch, které jsou nezbytné pro správné fungování stránky, ty se ukládají bez ohledu na souhlas.

Uživatel tedy bude muset souhlasit mimo jiné s těmito typy cookies:

  • Performance Cookies – sběr dat o chování uživatele
  • Targeting Cookies – shromažďování dat pro zobrazení relevantních reklam uživateli
  • Functionality Cookies – data umožňující zapamatování si uživatelských preferencí, které ovlivňují vzhled stránky nebo chování na webu (patří sem například region, jazyk stránky…)

Opt‑in versus opt‑out

Doteď stačilo návštěvníka webu pouze informovat o sběru cookies pro marketingové a obchodní účely. Většina webů a e‑shopů to řešila pomocí potvrzovacích lišt, kde návštěvník zaškrtl buď „souhlasím se vším“, případně jej druhá možnost odkázala k podrobnějšímu nastavení cookies v prohlížeči, kde si mohl vybrat, jaká data nechce ukládat.

Pokud zákazník neodškrtnul nic a sdělení o cookies prostě ignorovat, stránka jednala tak, jako kdyby udělil souhlas naprosto se vším (samozřejmě za předpokladu striktního dodržení GDPR).

Tady dochází k největší změně.

Doposud byl sběr cookies automaticky přednastaven a vy jste si je mohli zakázat pouze vysloveným nesouhlasem – aktivním zamítnutím. Opt‑in, tedy od čeho se neodhlásím, s tím souhlasím, se nově mění na Opt‑out. Tedy – pokud nedám vyslovený souhlas, značí to automaticky nesouhlas.

Když uživatel nedá souhlas, neznamená to, že se mu na webu přestanou zobrazovat reklamy. Jen se mu nebudou zobrazovat personalizované bannery cílené podle chování na webu nebo aktivitách na dalších platformách.

Co budete muset na webu změnit?

Nasnadě je digitální audit. Je potřeba dát dohromady, jaké všechny údaje shromažďujete a jakým způsobem s nimi nakládáte. Největší změna bude muset proběhnout u cookies lišt, kde bude třeba kromě jejich funkčnosti a vzhledu počítat také s navazujícím nastavením marketingových a měřicích nástrojů.

Co vám hrozí, když novinku podceníte?

V případě ponechání starého nastavení hrozí oplétačky se zákonem. S nasazením nové cookies lišty je zároveň ale také třeba počítat s negativním dopadem na měření v marketingových nástrojích nebo s horším zacílením reklamních sdělení. Vaším cílem je připravit novou cookies lištu tak, aby návštěvníka neobtěžovala a bylo jasně řečeno, jaká data a proč sbíráte.

Potřebujete s nastavením cookies na svém webu pomoci? Nevíte, který nástroj použít a kde a jakým způsobem co nastavit? Napište nám na cookies@cognito.cz.

Co si dále přečíst