Nekalé pikle v casinu jménem Facebook II.

Internet Jan Janča

První díl naší malé procházky po zákulisí facebookových soutěží představil nejen jejich výhody, ale ukázal také na nebezpečí, které jim hrozí ze strany vysoce organizovaných profesionálních soutěžících. Pokud jsem v minulém díle přirovnal praktiky nekale soutěžících gangů k počítání karet v Black Jacku, tedy k činnosti zakázané, ale nikoliv podvodné, nezbývá mi, než použít jako předobraz dnešního tématu falešné hráče s rukávy naditými esy.

Předpokládám, že přítomnost falešných hráčů v soutěžích na Facebooku nebude pro nikoho z vás překvapením, tím však určitě bude rozsah podvodů u soutěží, které na dodržování pravidel z různých důvodů nedohlížejí nebo nejsou spravovány poučeným a technicky dostatečně vybaveným personálem.

„Průměrný falešný hráč dokáže na Facebooku odhlasovat, odhlásit se, přihlásit se na jeden další z mnoha falešných účtů a znovu hlasovat každé 3 minuty, což představuje 20 hlasů za hodinu.“

Podvodník = asociální profesionální hráč 

Ať už je profesionální soutěžící sólista a nebo člen hráčského gangu, musí pro svůj úspěch vynaložit nemalé úsilí. Je nucen neustále komunikovat, budovat svoji síť a také se sám účastnit všemožných soutěží jako pomocník jeho přátel či kolegů z gangu.

Najdou se však i tací, kteří se snaží bez pomoci jiných obejít a vystačí si s postupně se rozšiřující sbírkou falešných facebookových profilů (ponechme prosím stranou debatu o tom, co je to falešný profil). V praxi není neobvyklé setkat se soutěžícími, kteří mají založeny stovky pravidelně využívaných profilů.

Na základě analýzy chování účastníků námi spravovaných soutěží můžeme klasické ráno podvodníka popsat přibližně takto. Vstává okolo 7:00, uvaří si čaj či kávu a zapíná počítač. Přihlašuje se na Facebook pod jedním ze svých účtů a poprvé hlasuje v soutěži, přičemž do svého odchodu z domova v 8:00 stihne v průměru každé 3 minuty přepnout na jiný účet a znovu hlasovat.

Tento popis je však hodně zjednodušující, ve skutečnosti lze podvodníky na základě jejich chování a dalších parametrů rozdělit do třech základních skupin s pracovními názvy:

  • Rodič na mateřské

    Takový podvodník pokračuje v aktivitě po celý den s přestávkami na jídlo, osobní hygienu a případnou vycházku s kočárkem. Pravidelně se věnuje vytváření dalších profilů a často kombinuje hlasy získané od členů gangu s těmi z jím ovládaných falešných účtů.
  • Pracovník měsíce

    Zaměstnávat takové člověka musí být skutečná radost. Aktivitu vykazuje zpravidla ráno před odchodem do práce, následuje přestávka na přesun do zaměstnání, a pak další hodinová seance. Hlasování pak pokračuje po návratu z oběda a také hodinu před odchodem domů.
  • Noční lovec

    Myslím, že již samotný název tohoto typu je dostatečně výstižný. Seance těchto podvodníků začínají často až pozdě večer a končí až v brzkých ranních hodinách.

Ve všech třech případech však analýza odhalí podezřelou aktivitu vytvářenou na jednom počítači, která koreluje s hlasování v krátkých intervalech z účtů tohoto typu:

Analýza podvodného hlasování

Obrázek 1: Jak vypadá hlasování podvodníka při analýze.

Považujete-li výše uvedené profily za pravé nebo ne, nechám čistě na vás.

Škodlivost podvodníků pro soutěže je na rozdíl od profesionálních soutěžících zcela nezpochybnitelná. Nedávají šanci k výhře skutečným soutěžícím, odrazují je od účasti v soutěži a navíc místo skutečných uživatelů získáváme pouze stovky falešných profilů ovládaných jednou osobou.

Až doposud jsem předkládal jen samé černé scénáře a špatné zprávy. Nyní tedy první dobrou. Proti podvodníkům existuje účinná a poměrně spolehlivá obrana, záleží však na tom zdali pořadatel soutěže najde k protiútoku odvahu.

„Výsledky analýz jsou často hrozivé a ukazují, že se počty účtů s nestandardním chováním pohybují mezi 10% - 15% všech zapojených soutěžících. To znamená, že z 1000 fanoušků přivedených na stránku pomocí soutěží je v průměru 100 až 150 navázáno na jednoho uživatele.“

Analyzátor chování uživatelů soutěžních aplikací na Facebooku

Protože se návrhem, vývojem a správou soutěží na Facebooku již nějaký ten rok poměrně intenzivně zabýváme, je pro nás problematika profesionálních soutěžících a podvodníků takřka denním chlebem. Od primitivních metod jsme se tak dostali až pokročilé strojové analýze chování soutěžích, která z jistotou odhaluje podvodníky a upozorňuje na další výše uvedené nekalé praktiky.

Analýza podvodného hlasování

Obrázek 2: Chování účastníků soutěže optikou našeho analyzátoru.

Díky analyzátoru nejen odhalujeme podvodníky, ale také vytváříme jakousi černou listinu účtů zneužívaných pro nekalosoutěžní praktiky, tedy především hlasování v jedné řadě z jednoho počítače. Podvodníkům tak značně znepříjemňujeme život, protože účet, který je na černé listině už nelze použít nejen v soutěži, ve které byl odchycen, ale ani v žádné jiné, která je v naší správě.

Výsledky analýz jsou často, především z počátku soutěží než dojde k eliminaci, hrozivé a ukazují, že se počty účtů s nestandardním chováním pohybují mezi 10% - 15% všech zapojených soutěžících. To znamená, že z 1000 fanoušků přivedených na stránku pomocí soutěží je v průměru 100 až 150 navázáno na jednoho uživatele. Pokud však porovnáme černou listinu a výherce, některých soutěží, které nemáme ve správě, můžeme s vysokou jistotou odhadnout, že bylo toto procento u těchto soutěží výrazně vyšší.

Vzhledem ke stoupající aktivitě profesionálních soutěžících jsme analyzátor navíc nově obohatili o tzv. „šedou listinu“, na kterou se právě tito výtečníci dostávají. Jsme tak proto schopni rychle detekovat jejich přítomnost a v případě požadavku zadavatele i aktivně omezit jejich účast v soutěži.

Přesný technický popis analyzátoru samozřejmě odhalovat nechci, není důvod pomáhat podvodníkům ve vylepšování jejích metod. Na případné dotazy však s kolegy rádi odpovíme.

Ani zde však není vše tak růžové, jak by se mohlo zdát. Odhalení podvodníci jsou totiž zhusta agresivní, vulgární a rozhodně nemají problém s tím, vybít si svoji frustraci na zdi příslušné facebookové stránky. Popírání nekalého jednání, výhružky a peprné výrazy v komunikaci viditelné i poctivým soutěžícím proto zadavatele často vede k tomu, že nad podvody raději zavře oči, než by je důrazně a jasně řešil. Tento přístup je však dle mého názoru krátkozraký a nesprávný.

Přečtěte si třetí díl článku.

Co si dále přečíst