Snížený zájem o nové webové adresy potvrzuje nulový hospodářský růst.

Internet Jan Janča

Webová prezentace na vlastní doméně je dnes samozřejmou součástí většiny podnikatelských projektů. Růst počtu nově registrovaných a zrušených domén je proto dobrým indikátorem kondice celého hospodářství.

Jak ukazují aktuální data vývoje počtu registrovaných .CZ domén, z propadu způsobeného hospodářskou krizí v letech 2008 a 2009 jsme se ještě nevzpamatovali a ani prognóza na zbytek roku 2013 nenasvědčuje návratu starých dobrých časů.

„Registrace domén přitom úzce souvisí se zakládáním nových firem a zahajováním projektů, pro které je potřeba zajistit odpovídající webovou adresu. Pokud se více firem zavře než založí, a pokud mají přeživší firmy strach investovat do nových projektů, klesá i zájem o registrace domén.“

Nové .CZ domény sice stále přibývají, tempo růstu se však před pěti lety prudce propadlo a doposud se nevrátilo na předkrizové hodnoty. Zatímco před rokem 2008 bylo běžnou praxí registrovat domény nejen na provoz webové prezentace, ale také proto, že by se v budoucnu mohly možná hodit nebo výhodně prodat, v letech po finanční krizi bylo rozhodování o investicích výrazně konzervativnější a racionálnější.

Graf 1. Vývoj růstu registrací a rušení .cz domén     Zroj: CZ NIC, Active 24

Krachy firem a obava podnikatelů z dalšího vývoje hospodářství vedly v roce 2009 ke skokovému zvýšení počtu zrušených .CZ domén a snížení růstu jejich nových registrací. František Grunt ze společnosti Active 24, která je předním registrátorem domén k tomu dodává: „ S výjimkou roku 2011 bylo v posledních 5 letech zaregistrováno vždy méně domén než předchozí rok, což znamená, že počty nových registrací rostly pomaleji než počty zrušených domén“.

Graf 2. Meziroční změna přírustku .cz domén (nové registrace – zrušené domény)     Zroj: CZ NIC, Active 24

„Tento vývoj je logický, s krizí ekonomiky jsou lidé méně ochotní pouštět se do nových projektů. Registrace domén přitom úzce souvisí se zakládáním nových firem a zahajováním projektů, pro které je potřeba zajistit odpovídající webovou adresu. Pokud se více firem zavře než založí, a pokud mají přeživší firmy strach investovat do nových projektů, klesá i zájem o registrace domén.“ komentuje vývoj na trhu František Grunt.

Závislost vývoje registrací domén a růstu celé ekonomiky nejlépe vynikne, pokud se podíváme na takzvaný „Doménový index“, který zachycuje změnu poměru růstu počtu nových registrací a zrušených domén.

Graf 3. Vývoj Doménového indexu a růstu HDP ČR.      Zroj: CZ NIC, Active 24, ČSU

RokRůst HDP ČRDoménový index
20056,30 %121,36 %
20066,80 %109,27 %
20076,10 %120,90 %
20082,50 %110,79 %
2009-4,10 %64,97 %
20102,20 %77,06 %
20111,70 %99,09 %
2012-1,10 %89,81 %
2013 - prognóza-0,30 %90,68 %


Doménový index je změna podílu růstu nově registrovaných a zrušených .CZ domén.

Že se ekonomická aktivita nebude zásadně zvyšovat ani letos, napovídá prognóza vývoje „Doménového indexu“ založená na datech z prvního kvartálu letošního roku. Situace se oproti minulému roku sice mírně zlepšuje, pověstné světlo na konci tunelu však uvidíme zřejmě až v roce 2014.

Použité zdroje

  1. Statistiky sdružení CZ NIC: http://www.nic.cz/stats/
  2. Active 24: http://www.active24.cz
  3. Data ČSÚ: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/

Co si dále přečíst