Snížený zájem o nové webové adresy potvrzuje nulový hospodářský růst.

Internet Jan Janča

Webová prezentace na vlastní doméně je dnes samozřejmou součástí většiny podnikatelských projektů. Růst počtu nově registrovaných a zrušených domén je proto dobrým indikátorem kondice celého hospodářství.

Jak ukazují aktuální data vývoje počtu registrovaných .CZ domén, z propadu způsobeného hospodářskou krizí v letech 2008 a 2009 jsme se ještě nevzpamatovali a ani prognóza na zbytek roku 2013 nenasvědčuje návratu starých dobrých časů.

„Registrace domén přitom úzce souvisí se zakládáním nových firem a zahajováním projektů, pro které je potřeba zajistit odpovídající webovou adresu. Pokud se více firem zavře než založí, a pokud mají přeživší firmy strach investovat do nových projektů, klesá i zájem o registrace domén.“

Nové .CZ domény sice stále přibývají, tempo růstu se však před pěti lety prudce propadlo a doposud se nevrátilo na předkrizové hodnoty. Zatímco před rokem 2008 bylo běžnou praxí registrovat domény nejen na provoz webové prezentace, ale také proto, že by se v budoucnu mohly možná hodit nebo výhodně prodat, v letech po finanční krizi bylo rozhodování o investicích výrazně konzervativnější a racionálnější.

Graf 1. Vývoj růstu registrací a rušení .cz domén     Zroj: CZ NIC, Active 24

Krachy firem a obava podnikatelů z dalšího vývoje hospodářství vedly v roce 2009 ke skokovému zvýšení počtu zrušených .CZ domén a snížení růstu jejich nových registrací. František Grunt ze společnosti Active 24, která je předním registrátorem domén k tomu dodává: „ S výjimkou roku 2011 bylo v posledních 5 letech zaregistrováno vždy méně domén než předchozí rok, což znamená, že počty nových registrací rostly pomaleji než počty zrušených domén“.

Graf 2. Meziroční změna přírustku .cz domén (nové registrace – zrušené domény)     Zroj: CZ NIC, Active 24

„Tento vývoj je logický, s krizí ekonomiky jsou lidé méně ochotní pouštět se do nových projektů. Registrace domén přitom úzce souvisí se zakládáním nových firem a zahajováním projektů, pro které je potřeba zajistit odpovídající webovou adresu. Pokud se více firem zavře než založí, a pokud mají přeživší firmy strach investovat do nových projektů, klesá i zájem o registrace domén.“ komentuje vývoj na trhu František Grunt.

Závislost vývoje registrací domén a růstu celé ekonomiky nejlépe vynikne, pokud se podíváme na takzvaný „Doménový index“, který zachycuje změnu poměru růstu počtu nových registrací a zrušených domén.

Graf 3. Vývoj Doménového indexu a růstu HDP ČR.      Zroj: CZ NIC, Active 24, ČSU

RokRůst HDP ČRDoménový index
20056,30 %121,36 %
20066,80 %109,27 %
20076,10 %120,90 %
20082,50 %110,79 %
2009-4,10 %64,97 %
20102,20 %77,06 %
20111,70 %99,09 %
2012-1,10 %89,81 %
2013 - prognóza-0,30 %90,68 %


Doménový index je změna podílu růstu nově registrovaných a zrušených .CZ domén.

Že se ekonomická aktivita nebude zásadně zvyšovat ani letos, napovídá prognóza vývoje „Doménového indexu“ založená na datech z prvního kvartálu letošního roku. Situace se oproti minulému roku sice mírně zlepšuje, pověstné světlo na konci tunelu však uvidíme zřejmě až v roce 2014.

Použité zdroje

  1. Statistiky sdružení CZ NIC: http://www.nic.cz/stats/
  2. Active 24: http://www.active24.cz
  3. Data ČSÚ: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/

Co si dále přečíst

Cognití novinkobraníCognití novinkobraní
Cognití novinkobraní

Jsme tu s další náloží novinek od nás z Cognita. Tentokrát se dozvíte, jak udělat z vašeho města lepší místo pro život, pozveme vás do našeho krea...

Newslettery

Cognito.cz, s.r.o.
Znáte své zákazníky?Znáte své zákazníky?
Znáte své zákazníky?

Že ne? Pokud nevíte, kdo jsou vaši klienti, jak chcete uspokojit jejich potřeby? Úspěch vašeho byznysu závisí především na vaší schopnosti plnit p...

Marketing

Cognito.cz, s.r.o.