Facebook a Češi, láska nejen na jednu noc

Internet Jan Janča

Krajina Facebook se rozrůstá takovým tempem, že i plodné africké krajiny jí nemůžou konkurovat. Český podíl na tomto virtuálním světadílu se 400 miliony uživatelů (175 milionů aktivních denně) sice není nijak světoborný, ale ve srovnání s reálnou populací České republiky jej rozhodně nelze ignorovat.

Potencionální zákazníky hledáme pro naše klienty všude, kde to je možné. Snažíme se je nalákat do kamenné prodejny nebo na web všemožnými způsoby. Snažíme se, aby se z pouhých kolemjdoucích stali zákazníci, hledáme skulinky v obsahu, správné formulace, ladíme tlačítka a optimalizujeme reklamní kampaně. Stačí to? Pro velkou část oborů již zdaleka ne.

Díky sociálním sítím nebylo nikdy tak jednoduché být v přímém kontaktu se zákazníky a fanoušky Vašich produktů či podnikání. Lidé hledají své oblíbené značky či způsoby uspokojení svých potřeb všude, kde je to zrovna popadne a například na Facebook-u tráví mnoho z nich doslova hodiny. Není proto překvapením, že vyhledávací políčko v této všudypřítomné sociální sítí je velmi často využívané pro běžné dotazy uživatelů. Aktuální design jeho důležitost dále zvyšuje posunutím směrem do aktivnější části rozhraní.

Pokud zrovna nemáte zákazníků méně než prstů na jedné ruce a tedy je všechny znáte jménem, lze s úspěchem předpokládat, že je Facebook efektivní cestou pro hledání nových i oslovení těch stávajících. Míra pozornosti, kterou je vhodné přítomnosti na kterékoliv sociální sítí věnovat, se samozřejmě odvíjí od demografického složení potencionálních zákazníků.

Aktuální statistiky počtu a demografického rozložení Českých i Slovenských uživatelů publikovalo nedávno Živě.cz. Více než 2,2 milionu aktivních uživatelů Facebook-u v České republice je úctyhodné číslo s jedním z nejrychlejších růstů na světě a implikuje až na 21 procentním podíl v celé populaci, přičemž penetrace připojení k internetu se dnes může pohybovat pod 65 procenty.

Trochu magie v Excelu s podklady Českého statistického úřadu ukázala zajímavá čísla demografického rozložením české populace ve skutečnosti a v krajině Facebook.

Demografické rozložení České populace v skutečnosti a na Facebook-u
Zdroj dat: facebook.com, zive.cz, czsu.cz

Poznámka: Při analýze jsme předpokládali, že děti pod 10 let (podmínky sice jasně definují minimální věk 13 let, realita je však docela odlišná) nejsou ani potencionálními uživateli Facebooku a s demografické křivky je vyřadili.

Podíl jednotlivých věkových skupin na celkovém „obyvatelstvu“ Facebook-u hlásícímu se k České republice je očekávatelně nejvyšší mezi mladými a největší disproporce vůči realitě je pochopitelně u nejstarší generace nad 60 let.

Další výstup z Excelových hrátek je pro správné určení strategie zřejmě ještě důležitější – kolik procent jednotlivých věkových skupin lze najít na Facebooku?

Procentuální zastoupení jednotlivých věkových skupin z reálné populace na Facebook-u
Zdroj dat: facebook.com, zive.cz, czsu.cz

Když nabízíte jakoukoliv službu či produkt zaměřenou na mladé lidi a nevyužíváte potenciál Facebook-u, okrádáte se o nemálo peněz. Promyšlená a jasná strategie pro sociální sítě je pro segment trhu zaměřený na tuto věkovou skupinu základem, nelze si jen tak založit stránku a náhodně se jí pak (ne)věnovat.

S vyšším věkem podíl pochopitelně klesá, ale ne tak radikálně, jak by se mohlo zdát. V rozmezí 16 až 30 let lze počítat s dosahem až 65 % populace, který v realističtějším (ekonomicky aktivnějším) rozsahu 21 až 40 let klesá na stále zajímavých 36 %. Zde nutno dodat, že nejrychleji se ne Facebook-u rozrůstají právě starší populace – v USA ve věku 55 a výš, v našich podmínkách spíše 40 a výš.

Z těchto čísel vyplývá nakonec jediné – Facebook nelze ignorovat, protože zasahuje velkou část ekonomicky aktivní populace a v některých věkových skupinách i výraznou většinu zákazníků. Přiměřenou část pozornosti, kterou věnujete webu či jiným marketingovým kanálům, je vhodné směrovat i do sociálních sítí (nejen Facebook-em živ je člověk, profesionály najdete na LinkedIn a desítky tisíc „hračičků“ zase na Twitter-u).

Co si dále přečíst