4 + 1 důvod, proč používat přehlednější a automatizovaný reporting

Business Jan Špičák

Začátky měsíců jsou pro většinu marketingových specialistů ve znamení reportů – shrnout nejdůležitější metriky předchozího období, ukázat úspěchy i neúspěchy, objevit skrytý potenciál a v několika řádcích, buňkách nebo slidech shrnout to nejdůležitější ze spolupráce s klientem. No jo, ale jak udělat report tak, aby ho klient pochopil na první dobrou, byl přehledný, rychlý a ideálně automatizovaný? Jak udělat reporty prostě lepší? Shrnuli jsme to do 4 bodů a jednoho bonusového.

Přehledná vizualizace dat graficky

Tabulky v Google Sheets nebo Excelu jsou (bohužel) stále nejrozšířenější forma vizualizace dat v rámci reportů. Ale ruku na srdce, kdo se v záplavě buněk alespoň několikrát do měsíce sám neztratil, nebo hůř, hledal, kde je ve vzorečku (který ovlivní celý report) chyba?

Moderní reportovací nástroje, jakým je třeba Whatagraph, nabízí přehlednější možnost vizualizace dat – např. formou bloků, díky kterým je na první pohled jasné, o jakou metriku se jedná. Přehledná vizualizace dat a rychlá orientace v nich je základem kvalitního reportu. Samozřejmě, že se tabulkám nikdy zcela nevyhneme, ale řekněte sami – nevypadá následující report lépe, než tabulka v Excelu?

Data přímo od zdroje

Vyhodnocování dat pouze pouze na základě Google Analytics nebylo nikdy 100%. S nástupem novely zákona o elektronických komunikacích a změnou souvisejících s cookies lištami množství relevantních dat významně kleslo.

V Cognito preferujeme práci s daty „přímo od zdroje“, nejčastěji tedy s daty přímo z webů nebo z interních nástrojů klienta (např. CRM nebo pokladní systém). Moderní systémy mají navíc často vlastní API nebo možnost exportů dat, která snadno propojíte s reportem (např. Shoptet nebo naše e‑commerce řešení Marco).

Pokročilé nástroje pro tvorbu reportů mají tu výhodu, že na konkrétní platformy mají vlastní konektory – jednoduše se přihlásíte svým účtem a vyberete metriky pro zobrazení, bez nutnosti programování. Snadno napojíte nejen data z Google Ads, Facebook Ads nebo Google Analytics, ale také TikToku, Adformu, Ahrefs, Spotify, Twitteru, mobilních aplikací, Mailchipmu a desítky dalších, které postupně narůstají a aktualizují se v případě změny na straně služby.

TIP: Samozřejmě, že všechny platformy nemají všechny metriky, které bychom my jako markeťáci potřebovali, a tak je vhodné, pokud si je můžeme v rámci reportingu dopočítat vlastním vzorcem – typicky např. PNO nebo cenu za akvizici zákazníka.

Kdo neautomatizuje, kliká doteď

Nikdo nechce každé ráno klikem na „Aktualizovat“, nebo hůř – ručně získat data z reklamních platforem do tabulkového nebo textového reportu. Základem kvalitního reportu je automatizace minimálně na úrovniaktualizace dat, která je zajištěna propojením přímo na datové zdroje platforem a která probíhá minimálně 2x denně. To umožní držet maximální transparentnost dat, eliminovat lidské chyby, včas detekovat problém nebo predikovat možný vývoj.

Druhá úroveň automatizace je pak pravidelné odesílání reportu klientovi, vč. vlastního komentáře, což usnadní práci na začátku následujícího období. Jednoduše zkontrolujete správnost dat a necháte systém, ať v daný termín odešle report.

Rozdělení na interní a klientské reporty

Při přípravě reportů je třeba si říci: pro koho report bude a kdo kdo jej bude ? Jedná se o report pro klienta, který jej využije pro své další potřeby? Nebo se jedná spíše o interní dashboard s přehledem nejdůležitějších metrik? Cíle obou jsou stejné, vizuální reprezentace informaci by ale měla být odlišná. My standardně vytváříme právě dva dashboardy: interní a klientský.

Klientský dashboard přehledně ukazuje nejdůležitější metriky a na první pohled ukazuje, zda projekt v daném období dosahuje stanovených brandových a výkonnostních cílů a porovnává výsledky s předchozím obdobím.

S každým klientem řešíme report individuálně dle typu podnikání, cílů a jeho požadavků. U e‑commerce se zpravidla reportují jiná data než u služeb nebo u velkých brandových kampaní.

Interní dashboard pak máme rozšířený o podrobná data z reklamních platforem. Ten slouží specialistovi k vyhodnocování i optimalizaci a pomáhá udržovat maximální přehled nad rozpočtem dedikovaným pro dané období. Specialista i account manager mají neustálý přehled nad čerpáním rozpočtu a mohou včas předejít možnému overspendu nebo velkému underspendu.

Omnichannel přístup pomáhá marketingovým specialistům k efektivnější spolupráci, vhodně realokovat rozpočty a mít přehled nad výkonem celého projektu – např. Social Media Specialista vidí na jednom místě data nejen ze sociálních sítí, ale také z Google Search Console a YouTube a může tak včas reagovat na trendy, které využije při tvorbě komunikačního plánu. V jednom dashboardu lze zobrazit klíčová data ze všech oblastí online marketingu – PPC, SEO, RTB, sociálních sítí, e‑commerce platforem, zbožových srovnávačů, e‑mailingu a dalších.

TIP: V Cognitu vytváříme zvlášť dashboardy pro placené kampaně, správu sociálních sítí nebo organický výkon webu. Nejdůležitější metriky pak zobrazujeme v jednom společném dashboardu.

Mimořádnosti a jednorázové kampaně

Spouštíte mimořádnou kampaň na nový produkt nebo potřebujete report za celý kvartál? Pokud máte všechna data pohromadě, není nic snadnějšího než změnit období v automatizovaném reportu, přidat slovní komentář a vyexportovat do PDF, které rozdáte jako podklady na meetingu. Díky automatizaci máte k dispozici vždy aktuální data pro porovnání s dalšími obdobími.

V Cognitu jsme nedávno přešli na zcela nový nástroj pro reporting Whatagraph, který vše výše uvedené umí a splňuje tak naše i klientské požadavky na to, jak si představujeme kvalitní reporting výkonu kampaní, webů, e‑shopu nebo sociálních sítí. První dashboardy a reporty bolí a chce to čas si vše pečlivě rozvrhnout a nastavit. V dalších měsících už ale budete odměněni jednoduchostí bezúdržbového používání a spokojenými klienty.

Chcete podobné dashboardy nebo měsíční reporty? Napište na jan.spicak@cognito.cz a probereme vhodné možnosti Cognito reportingu.
 

Co si dále přečíst