VUT slaví 125 let. Kreativní koncept k oslavám připravilo Cognito

Tiskové zprávy Michaela Luňáčková

V pátek 19. ledna proběhlo oficiální zahájení celoročních oslav, během kterých si nejstarší univerzita v Brně připomíná 125 let od svého založení. Hlavními tématy VUT jsou důležitost technického vzdělávání a rozvoj technologické excelence. Na podzim loňského roku vypsala univerzita výběrové řízení, ve kterém se svým konceptem „125 let rozvíjíme technologickou excelenci“ vyhrála brněnská digitální agentura Cognito.

„Předchozí oslavy se primárně zaměřovaly na tradici techniky v Brně. My jsme se rozhodli postavit koncept na budoucnosti. VUT je moderní technickou univerzitou, která se podílí na řadě významných výzkumů, a na jejíž půdě se tvoří budoucnost. Naším cílem je tento pohled představit světu. Zároveň je to první vlaštovka vycházející z dlouhodobé univerzitní marketingové strategie, na které aktuálně s VUT spolupracujeme,” představuje myšlenku Managing partner Cognito a absolventka VUT, Michaela Luňáčková.

Dominantou konceptu je symbol „T“, který se prolíná celou komunikací, včetně úvodního videa: „Video začínající pomyslným velkým třeskem symbolizuje začátek cesty VUT k technologické excelenci. Ta je pak vyobrazena jako linka protínající body v černém prostoru. Jednotlivé body vykreslují historii i budoucnost oborů VUT, přičemž na konci videa vytvoří symbol „T“. Minimalistický černo-červený design videa je doplněn ilustracemi vysoce stylizovaných technických výkresů a spolu s výrazným zvukovým podkresem zdůrazňuje technologickou excelenci,“ vysvětluje Art directorka Cognito, Petra Kašparová a ještě doplňuje: „Koncept se symbolem „T“ je univerzální a poskytuje VUT prostor upravovat textová pole oblastí rozvoje technologické excelence s ohledem na odbornost cílové skupiny.“

„Vzhledem k tomu, že v Cognito pracují naši absolventi, nemělo problém naladit se na naše požadavky a přesně vystihlo naši představu, jakým způsobem chceme letošní výročí pojmout. VUT chce v rámci jubilea využít prostor pro ještě větší zviditelnění významu technického vzdělávání pro rozvoj technologické excelence a konkurenceschopnosti nejen České republiky, ale také Evropské unie. V současnosti univerzita dosahuje excelentních výsledků v tradičních oborech, i oborech budoucnosti jako jsou například vesmírné a letecké technologie, jaderné technologie, mikroskopie či polovodičové technologie a mnohem více. A právě kreativní koncept od Cognito je na těchto strategických oblastech od začátku postaven,“ doplňuje Anna Kruljacová, koordinátorka letošních oslav VUT.

Cognito spolupracuje s VUT od letošního podzimu, kdy vyhrálo výběrové řízení na tvorbu celouniverzitní strategie pro roky 2024–2029.

Co si dále přečíst