Cognito vyhrálo tendr VUT

Marketing Michaela Luňáčková

Brněnská agentura si vezme na starost přípravu univerzitní marketingové strategie

Výběrové řízení, ve kterém Vysoké učení technické v Brně hledalo dodavatele celouniverzitní marketingové strategie pro roky 2024 až 2029, vyhrála agentura Cognito. Na strategii bude pracovat tým pod vedením Michaely Luňáčkové, která je sama absolventkou Fakulty podnikatelské brněnské techniky: ‚‚VUT má v sobě velký potenciál a všechny předpoklady růst na národní i celosvětové úrovni. Má silnou vizuální identitu, poskytuje vzdělávání v oborech budoucnosti jako je například kosmické inženýrství, nanotechnologie nebo polovodičové technologie, a proto se každoročně posouvá výš ve světových univerzitních žebříčcích. Naším cílem je připravit marketingovou strategii, která využije potenciál mojí alma mater a posune její prestiž na ještě vyšší úroveň.


(Zdroj: Vysoké učení technické v Brně)

Digitální agentura Cognito letos oslavila 15 let. Mezi její současné největší klienty patří Emco, ČSOB, Active Radio, Moje lékárna či Isotra. Cognito v létě změnilo vlastnickou strukturu. Spolumajitelem se stala Michaela Luňáčková, která ve vedení agentury doplnila CEO Jana Janču. 

Co si dále přečíst