Virální marketing na internetu I.

Marketing Jan Janča

Virální marketing je nástrojem pro masivní a samovolné rozšíření informací nesoucích určité reklamní sdělení, které jsou předávány řetězově a nekontrolovatelně mezi lidmi. Své uplatnění nachází jak při prohlubování povědomí o značce, tak i v produktových kampaních.

I když dnes k šíření informací využíváme televizi a internet, princip virálního marketingu je stejný jako v dobách, kdy se mezi lidmi od úst k ústům předávala zpráva o vítězné bitvě. Tak jako stál běžec Diomedón přiběhnuvší z Marathónského bojiště na počátku šíření sdělení , které se díky předávání informací mezi lidmi přeneslo až do naší doby, může být dnes dobře připravené marketingové sdělení počátkem velkého obchodního úspěchu. Místo běhu a výkřiku na náměstí však využíváme ke komunikaci sofistikovanější a rychlejší prostředky, například e-mailové zprávy. Pokud obsah zprávy motivuje adresáty k jejímu dalšímu rozesílání, vznikne lavinový efekt a sdělení zaplaví svět podobně, jako virus zachvátí populaci v době epidemie. Ovládnutí takovéhoto nástroje je snem každého marketingového managera.

Virální marketing na internetu má k dispozici široké spektrum nástrojů, počínaje textovými sděleními zasílanými e-mailem až po multimediální klipy nebo hry šířené s pomocí sociálních sítí. Pravidlem však je, že reklamní sdělení musí být zabaleno tak, aby motivovalo adresáta k jeho dalšímu šíření a nejlépe tak, aby jako reklama vůbec nevypadalo. Investice do vytvoření takového balení však představuje jediné náklady na celou kampaň, neboť jeho distribuci zajistí sami adresáti.

Na druhou stranu je šíření a reakce, které sdělení vyvolá u jeho adresátů velmi špatně kontrolovatelné, jakmile je jednou vypuštěno do světa. Tato nevyzpytatelnost a velké nároky na kreativní myšlení při procesu vytváření sdělení zajímavého pro adresáty jsou důvodem proč není virální marketing v obecném povědomí nejen marketingových specialistů. Virální marketing nemůže nahradit všechny ostatní formy propagace, je však jedinečný tím, že jeho působení je dlouhodobé a stopa po dobré kampani je mnohdy patrná i za mnoho let. Nutnosti nakoupit reklamní plochy na billboardech, v novinách i internetových serverech a vysílací čas v televizi nebo radiu a jako kolovrátek opakovat reklamu o neopakovatelných cenách se však ani s využitím virtuálního marketingu nezbavíme.

Co si dále přečíst