(Ne)konference PPC reklama 2013 aneb Long Live Manšestráky

Marketing Martina Jelínková

V příjemně hippiesáckém prostředí brněnské Leitnerky jsme absolvovali neformální setkání obyvatel dvou břehů řeky zvané PPC – zástupců našich předních reklamních systémů a internetových agentur.

Záživný půlden se odehrál ve vybrané společnosti nejhlavnějších hlavounů, v hlavních rolích, v česko-slovenském znění, se nám tak postupně představili Marcel Vašš (CEO Etargetu), Jirka Chomát (produktový manažer Skliku) a Petra Větrovská. A co všechno že přišlo na přetřes? Přinášíme krátkou reportáž.

Etarget

Zařazení Etargetu jakožto prvního řečníka bylo z dramaturgického hlediska logickou volbou. Nejmenší hráč „velké trojky“ se však představil v nadmíru dobrém světle a po stránce prezentační zanechal ze všech tří přednášejících nejlepší dojem, mimo jiné pro svou neformálnost – máloco působí bezprostředněji než Marcel Vašš v nemožném triku a vytahaných manšestrákách.

Co se poskytnutých informací týče, tak jednu za všechny – retargeting rovná se téměř trojnásobná míra prokliku a čtyřnásobná míra konverze oproti průměru. Tedy, víceméně to, co bychom od remarketingu čekali, ale je zkrátka příjemné čas od času to vidět v číslech.

Za perličku k zamyšlení považujeme doporučení inzerovat s Etargetem na stránkách s obsahem pro dospěláky – nachází se zde poměrně jasně definovaná cílová skupina a míry konverze ze stránek s tímto obsahem jsou výrazně nad celkovým průměrem etargetovských webů. Škoda jen, že Marcel k tomuto neuvedl konkrétní data.

Sklik

Na vystoupení Etargetu plynule navázali kluci z Skliku. Jejich příspěvek se točil především kolem novinek, které na nás Sklik chystá. Pozitivem je, že jich je celá řada – grafické statistiky s možností srovnání více metrik, remarketing, cílení podle zájmů, zobrazení vyhledávacích dotazů (v to jsme ani nedoufali), rozšíření o podstránky a také možnost inzerovat erotické zboží (konečně budou mít optimalizátoři zase do čeho píchnout). Negativem je, že stran termínu uvedení do provozu jsme se u valné většiny těchto vylepšení dočkali lakonického „brzy“. Výjimkou je zmíněné rozhraní, na které si můžeme brousit drápky našich myší již na přelomu dubna a května. Neutrálním konstatováním nechť je neoddiskutovatelná podobnost nového rozhraní s prostředím AdWords/Analytics, konec konců posuďte sami.

Nové rozhraní Skliku

Obr.1: Náhled nového uživatelského rozhraní Skliku

Kromě výkladu o budoucnosti blízké i vzdálené prezentující zhodnotili také nedávné zavedení nového řazení inzerátů. Výsledek? Očištění zrn od plev (30 % inzerátů se přestalo zobrazovat) a větší užitek pro inzerenta i Sklik (zvýšení míry prokliku/tržeb o zhruba 25 %).

Potom se už slova chopilo publikum a řeč se točila především okolo jednoho – kvality kampaní zakládaných a spravovaných Sklikem. Navzdory mírně zhuštěné atmosféře, která v tu chvíli v sále panovala, se pánové jednotlivými interpelacemi více či méně zdárně probruslili, rozpačitost z některých jejich odpovědí si však někteří s sebou odnesli stejně. Olej do ohně potom přilili sami přednášející, když otevřeně přiznali praktiku Skliku obcházení agentur, přímé kontaktování klientů a jejich přebírání. Argumentem pro to byla situace, kdy kampaně spravované agenturou jsou natolik nekvalitní, že vyžadují zásah vyšší moci. Kde však leží hranice této nekvality, obzvlášť s ohledem na výše zmíněné diskutabilní kvality sklikovských kampaní (informace, že jeden optimalizátor v Skliku má na starost až 1.000 kampaní, mluví za vše), jsme se nedozvěděli.

AdWords

U Adwords nás čekalo hlavní překvapení již několik dní před samotnou konferencí, kdy jsme se dozvěděli, že jeho zástupci na poslední chvíli odřekli účast. Organizátoři (kterým tímto děkujeme za řešení, potažmo výbornou organizaci celé konference) narychlo sehnali zřejmě nejlepší náhradu, jakou jim situace dovolila – Petru Větrovskou.

Petra představuje v oboru PPCček informačně-odborný most mezi poskytovateli reklamy a agenturami. Přesto jako noninsider neměla na konferenci lehkou pozici a její příspěvek tak byl především faktografickým shrnutím dvou zásadních novinek AdWords – Product Listing Ads (PLA) a Rozšířené kampaně. O těchto dvou tématech připravujeme samostatné články.

 

Podtrženo, sečteno, letošní ročník (Ne)konference hodnotíme pozitivně, byť byla poznamenána absencí lidí od AdWords a vroubky Skliku. Pořadatelům klobouček za zveřejnění prezentací a těšíme se na další ročník!

Co si dále přečíst