Jak na internetovou marketingovou strategii společnosti I.

Marketing Jan Janča

Úspěšné a v médiích často podrobně probírané internetové projekty či kampaně, ukrývají ve svém stínu tisíce projektů, které úspěchem neskončily. Rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem spočívá ve schopnosti definovat a dodržovat strategii založenou na faktech a nikoliv na pocitech.

Důležitá rozhodnutí o tom, jak velkou váhu přisoudit internetu v marketingovém plánu společnosti, jaké nástroje internetového marketingu využít, nebo kolik investovat do vývoje webové stránky, by proto měla být založena na strategickém plánu.

Bez určení cíle a jednotlivých kroků vedoucích k jeho splnění se může internetový marketing lehce proměnit v černou díru pohlcující investice a nepřinášející téměř nic. Internetová marketingová strategie je tedy základním předpokladem úspěchu na internetu.

Ještě v nedávné minulosti se plány internetového marketingu podřizovaly strategiím ze světa kamenného. Dnes se situace výrazně mění a i velké korporace přisuzují internetovému marketingu nejvyšší prioritu, což znamená, že se ostatní marketingové aktivity přizpůsobují těm na internetu. On-line i off-line marketingové plány je však třeba připravovat ve vzájemném souladu, aby bylo možné využít synergetických efektů k naplňování strategických cílů společnosti.

Obecné pravidlo pro rozhodování o prioritě internetového marketingu a tedy i o jeho podílu na celkových marketingových investicích neexistuje. Technologická společnost prodávající své produkty výhradně na internetu bude mít k internetovému marketingu logicky jiný přístup než strojírenská společnost vyrábějící součástky do traktorů. Pro většinu společností, které nejsou ani strojírenským gigantem a ani internetovým obchodem, si však na základě svých dlouholetých zkušeností v oboru dovolím formulovat několik doporučení, vycházejících z prostého vyhodnocení konkurence na internetu.

Žádná nebo malá konkurence

Při průzkumu konkurence na internetu zjistíme, že většina konkurence nemá webovou prezentaci a nevyužívá žádnou z forem internetové reklamy. V takovém případě je možné investici do internetového marketingu omezit pouze na vytvoření webové prezentace a SEO. Další aktivity je možné přidávat postupně poté, co se primární investice začne vracet.

Nutno podotknout, že druhou možností proč není konkurence aktivní, je malá přítomnost cílové skupiny na internetu. Identifikaci cílové skupiny a určení poptávky na předmětném trhu se však budu věnovat podrobněji v jednom z dalších pokračování tohoto článku.

V dnešní době je takovýto stav běžný pouze ve specializovaných, většinou průmyslových, oborech, ve kterých fungují firmy, jejichž vedení má často problémy s ovládáním tabulkového editoru, natož pak s používání internetu. I malé investice do internetového marketingu jsou pak extrémně efektivní, případy s návratností primární investice do 3 měsíců nejsou výjimkou.

Střední konkurence

Většina konkurentů v oboru má webové stránky, někteří z nich využívají i různých forem propagace na internetu (SEO/SEM). Taková situace indikuje, že konkurence již identifikovala příležitosti, které internet v daném oboru nabízí a o zákazníka už tedy bude potřeba více bojovat. Investice do internetového marketingu tomu musí odpovídat a v závislosti na typu trhu a zvolené strategii může dosahovat třeba i 100 % celkového marketingového rozpočtu.

Vysoká konkurence

Prakticky všichni konkurenti mají webové prezentace, které jsou vysoce profesionální a dobře optimalizované pro vyhledavače. V oblasti internetové reklamy jsou konkurenční společnosti rovněž aktivní, a proto se například ceny nejdůležitějších klíčových slov v PPC reklamních systémech pohybují v řádech desítek korun. Situace, kdy na internetu na plno hoří konkurenční boj je důvodem k zásadnímu zamyšlení.

Důležitá je analýza konkurence a potenciálu trhu, ze které můžeme zjistit jaká je předpokládaná návratnost investic do internetového marketingu. Pokud dojdeme k závěru, že i při investici takřka všech prostředků určených na marketing nemůžeme ve zvoleném časovém horizontu dosáhnout alespoň jejich plné návratnosti, musíme se rozhodnout zda chceme o daný trh bojovat. Výhodou internetového marketingu totiž je, že výše našich investic do něj, přímo a velmi rychle ovlivňuje výši investic konkurence. Máme li tedy dostatečný kapitál, můžeme se rozhodnout konkurenci vytlačit.

Pokračování příště...

Co si dále přečíst