Jak být v PPC reklamách více vidět?

Marketing Ondřej Jonáš

Poznejte, jak můžete zvýšit atraktivitu svých kampaní v Google AdWords a odlišit se od neznalé konkurence. Nová rozšíření pay-per-click reklam jsou pro to jako stvořená.

Novinky v AdWords

Textové Inzeráty AdWords ve výsledcích vyhledávání Google postupně získávají vlivnější pozici. Podklad inzerátů se změnil na výraznější červenou, takže přitahují více pozornosti. Upraveno bylo i celkové rozvržení stránky s výsledky vyhledávání. Prostor s přirozenými výsledky se zúžil a textové reklamy byly posunuty více doleva.

Změna designu výsledků vyhledávání Google.com
Obr. č. 1: Změna designu výsledků vyhledávání Google.com

U inzerátů přibylo rozšíření reklamy, jako je zobrazení adresy s mapkou, zobrazení telefonu, nebo doplňujících odkazů. Tato rozšíření zvětšují plochu inzerátu a tím i jeho viditelnost. Výraznější jsou také reklamy v obsahové síti. Inzerenti totiž stále častěji využívají nové formáty jako obraz a video.

Rozšíření textů o odkazy, adresu, mapu i telefon

Nyní už ke konkrétním novinkám, s nimiž si vylepšíte kampaně. Ve správě kampaně přibyla nová záložka Ad extension (v češtině rozšíření reklamy), kde si můžete přidat další řádek s textovými odkazy, telefon a adresu.

Funkce rozšíření reklam v Google AdWords
Obr. č. 2: Funkce rozšíření reklam v Google AdWords

Odkazy se zobrazí u reklam na prémiových pozicích (tedy y inzeráty v červeném poli nad přirozenými výsledky). K textu inzerátu propagujícího např. wellnes centrum s více službami, můžete připojit i odkazy na saunu, bazén, posilovnu či kosmetiku. Takový inzerát více zaujme, je přesvědčivější a má vyšší míru prokliku. Na stejném principu funguje i další rozšíření o adresu společnosti (s náhledem mapy) a telefonní číslo.

Textové reklamy s rošířením o adresu, telefon a další textové odkazy
Obr. č. 3: Textové reklamy s rošířením o adresu, telefon a další textové odkazy

Z původních čtyř řádků textu o rozsahu 160 znaků se vylepšené textové reklamy dostaly na poměrně velký prostor. Cena za proklik u rozšířených textových reklam je stejná, jako u klasické verze. Vzhledem k tomu, že rozšířené reklamy často vedou k vyšší míře prokliku, bude cena za proklik i nižší.

Reinkarnace bannerové reklamy

Google Adwords nabízí ve své obsahové síti prostor pro obrázkové reklamy na stejném principu jako u textové reklamy. Obrázkové reklamy můžete stejně rychle spravovat a podle efektivity měnit jako u textových reklam. Bannerové reklamy upoutají pozornost více než klasické textové, ale stále platíte jen za opravdu přivedené návštěvníky webu.

Kontextová bannerová reklama v obsahové síti Google
Obr. č. 4: Kontextová bannerová reklama v obsahové síti Google

Šikovným pomocníkem při výrobě obrázkových reklam je nástroj Display Ad Builder, který je online k dispozici přímo v rozhraní AdWords. I absolutní grafický laik si může vytvořit banner z předem připravených motivů. Stále však platí, že tento nástroj práci profesionálního grafika nenahradí.

Nástroj na výroby bannerů v Google AdWords
Obr.5: Nástroj na výrobu bannerů v Google AdWords

Revoluce v Sklik

Český PPC systém Sklik pro měl pro mnohé inzerenty zásadní nedostatek oproti AdWords. Byla to nemožnost zacílení na vybranou geografickou oblast. Inzerenti lokálních služeb v systému Sklik tak bohužel platili i za prokliky od uživatelů, kteří byli na druhé straně republiky a nebyli jejich cílovou skupinou.

Funkce geo-lokačního cílení v Sklik.cz
Obr. č. 6: Funkce geo-lokačního cílení v Sklik.cz

Na konci srpna tento nedostatek padl a v možnostech dokonce předčil i geo-lokační cílení AdWords. Sklik umožňuje nejen zacílení na zvolenou oblast, ale i na kraje České republiky. Krajové zacílení AdWords zatím neumí.

Propojení s Firmy.cz

Společně se spuštěním geo-lokačního zacílení nabízí Sklik rozšíření textového inzerátu na prémiových pozicích o informace z katalogu Firmy.cz, ve kterém má společnost svůj zápis.

Rozšíření textové reklamy v Sklik o náhled mapy a informace s Firmy.cz
Obr. č. 7: Rozšíření textové reklamy v Sklik o náhled mapy a informace s Firmy.cz

Náhledy stránek

Další známkou trendu více zvýrazňovat placenou inzerci je přidání náhledu cílové stránky u reklam na prémiových pozicích. Vedle přirozených výsledků, které měli vždy obrázky náhledů, působí nyní inzeráty „rovnoprávněji“, což by se mělo pozitivně projevit i na jejich míře prokliku.

Náhledy stránek u textových reklam Sklik na prémiových pozicích
Obr. č. 8: Náhledy stránek u textových reklam Sklik na prémiových pozicích

Fakturace u Facebook-u

Přehled zakončíme praktickou novinkou ze správy PPC kampaní v sociální síti Facebook. Při financování kampaní zde inzerent naráží na drobné překážky jako je platba jen kreditní kartou či přes PayPal. Vedení reklamního účtu je pouze ve vybraných měnách a česká koruna stále chybí.

Ovšem zásadní nepříjemností pro mnohé inzerenty byla absence platebních dokladů. Boje s účetní kvůli chybějícím dokladům za kredit v PPC systému Facebook-u jsou již minulostí. Facebook konečně umožňuje vytisknout faktury za utracené peníze v jeho PPC systému.

Tisk faktur v PPC systému sociální sítě Facebook
Obr. č. 9: Tisk faktur v PPC systému sociální sítě Facebook

Dobré zprávy a dobrá správa

Shrnuto a podtrženo, PPC systémy jsou vstříc nejen inzerentům, ale i uživatelům, ze kterých dělají zákazníky. To je pro každého inzerenta PPC reklam dobrá zpráva. Nebuďte jako plno ostatních inzerentů PPC reklam, kteří tato a mnoha další vylepšení nevyužívají. Vsaďte na kvalitního správce PPC kampaní, jehož denní chleba je sledování a praktické využívání novinek.

Co si dále přečíst