Internetové obchody a hospodářská krize

Internet Jan Janča

Pokud v dnešní době existuje věc, na kterou si v žádném případě nemůžete stěžovat, pak je to dozajista nedostatek negativních informací o hospodářských výsledcích podniků, průmyslových oborů nebo celých států. Informací o tom jak si vedou v rozbouřených vodách hospodářské krize internetové obchody je však poskrovnu. Pokusíme se toto informační vakuum vyplnit následující krátkou analýzou dat z námi spravovaných internetových obchodů.

Cognito provozuje a spravuje řadu internetových obchodů, a proto máme možnost provést meziroční srovnání hospodářských výsledků za čtvrtý kvartál 2008 a první kvartál 2009. Výběr časových úseků je logický, neboť právě od října 2008 se začaly projevovat dopady ekonomického poklesu v USA a Evropě i v našem hospodářství.

Analyzované internetové obchody nabízejí především sportovní vybavení a doplňky, což je z hlediska záměru studie ideální, protože se jedná o cyklické spotřební zboží. U této skupiny zboží poptávka v případě problémů v ekonomice rychle klesá. Data pocházejí z následujících internetových obchodů:

Meziroční srovnání počtu objednávek

Prvním analyzovanou hodnotou je počet objednávek v obou sledovaných intervalech.


Obrázek 1: Meziroční vývoj počtu objednávek

Z grafu je patrné, že všeobecná panika mezi spotřebiteli, která vypukla v říjnu 2008 se negativně projevila především v následujícím měsíci, kdy došlo k meziročnímu poklesu počtu objednávek o 4,5%. Celý čtvrtý kvartál 2008, přestože v globálu překonal srovnatelné období roku 2007, nesplnil z hlediska počtu objednávek očekávání, a meziroční růst počtu objednávek v předvánočním období klesl pod 10%.

Prostředky, které zákazníci ušetřili před Vánoci, však začali mohutně utrácet v lednu roku 2009, kdy došlo k meziročnímu růstu počtu objednávek o bezmála 20%. V únoru růst pokračoval, protože internetové obchody začaly nabízet výrazné slevy. První kvartál roku 2009 tak lze považovat z hlediska počtu objednávek za úspěšný.

Meziroční vývoj obratu

Na rozdíl od počtu objednávek, obrat v žádném ze sledovaných období neklesnul pod hodnoty z předcházejícího roku.


Obrázek 2: Meziroční vývoj obratu

Tento fakt lze vysvětlit poměrně snadno. V minulých letech hráli v předvánočním období výraznou roli impulzivní nákupy, které generovaly objednávky s malou hodnotou. Lidově řečeno, zákazníci již často nevěděli co mají koupit, a tak hnáni všeobecnou nákupní horečkou, nakupovali ne příliš drahé a ne příliš potřebně zboží. S příchodem krize si lidé své investice začali lépe rozmýšlet, a proto ubylo objednávek, ale jejich průměrná hodnota se zvýšila.

Na výsledcích z prvního kvartálu 2009 nelze na první pohled pozorovat žádné dopady krize. Rychlý růst obratu v lednu způsobili zákazníci, kteří si v očekávání slev a dopadů krize, nerealizovali nákupy na předvánočním trhu. Lednový 38% meziroční růst obratu je nejvyšší za celou dobu provozu sledovaných obchodů. Pokud však vezmeme v potaz informace o klesajících maloobchodních prodejích v kamenných obchodech, potvrzuje se domněnka, že hospodářská krize je prozatím dobrým marketingovým pomocníkem internetových obchodníků.

Co si dále přečíst