Internetové obchody a hospodářská krize

Internet Jan Janča

Pokud v dnešní době existuje věc, na kterou si v žádném případě nemůžete stěžovat, pak je to dozajista nedostatek negativních informací o hospodářských výsledcích podniků, průmyslových oborů nebo celých států. Informací o tom jak si vedou v rozbouřených vodách hospodářské krize internetové obchody je však poskrovnu. Pokusíme se toto informační vakuum vyplnit následující krátkou analýzou dat z námi spravovaných internetových obchodů.

Cognito provozuje a spravuje řadu internetových obchodů, a proto máme možnost provést meziroční srovnání hospodářských výsledků za čtvrtý kvartál 2008 a první kvartál 2009. Výběr časových úseků je logický, neboť právě od října 2008 se začaly projevovat dopady ekonomického poklesu v USA a Evropě i v našem hospodářství.

Analyzované internetové obchody nabízejí především sportovní vybavení a doplňky, což je z hlediska záměru studie ideální, protože se jedná o cyklické spotřební zboží. U této skupiny zboží poptávka v případě problémů v ekonomice rychle klesá. Data pocházejí z následujících internetových obchodů:

Meziroční srovnání počtu objednávek

Prvním analyzovanou hodnotou je počet objednávek v obou sledovaných intervalech.


Obrázek 1: Meziroční vývoj počtu objednávek

Z grafu je patrné, že všeobecná panika mezi spotřebiteli, která vypukla v říjnu 2008 se negativně projevila především v následujícím měsíci, kdy došlo k meziročnímu poklesu počtu objednávek o 4,5%. Celý čtvrtý kvartál 2008, přestože v globálu překonal srovnatelné období roku 2007, nesplnil z hlediska počtu objednávek očekávání, a meziroční růst počtu objednávek v předvánočním období klesl pod 10%.

Prostředky, které zákazníci ušetřili před Vánoci, však začali mohutně utrácet v lednu roku 2009, kdy došlo k meziročnímu růstu počtu objednávek o bezmála 20%. V únoru růst pokračoval, protože internetové obchody začaly nabízet výrazné slevy. První kvartál roku 2009 tak lze považovat z hlediska počtu objednávek za úspěšný.

Meziroční vývoj obratu

Na rozdíl od počtu objednávek, obrat v žádném ze sledovaných období neklesnul pod hodnoty z předcházejícího roku.


Obrázek 2: Meziroční vývoj obratu

Tento fakt lze vysvětlit poměrně snadno. V minulých letech hráli v předvánočním období výraznou roli impulzivní nákupy, které generovaly objednávky s malou hodnotou. Lidově řečeno, zákazníci již často nevěděli co mají koupit, a tak hnáni všeobecnou nákupní horečkou, nakupovali ne příliš drahé a ne příliš potřebně zboží. S příchodem krize si lidé své investice začali lépe rozmýšlet, a proto ubylo objednávek, ale jejich průměrná hodnota se zvýšila.

Na výsledcích z prvního kvartálu 2009 nelze na první pohled pozorovat žádné dopady krize. Rychlý růst obratu v lednu způsobili zákazníci, kteří si v očekávání slev a dopadů krize, nerealizovali nákupy na předvánočním trhu. Lednový 38% meziroční růst obratu je nejvyšší za celou dobu provozu sledovaných obchodů. Pokud však vezmeme v potaz informace o klesajících maloobchodních prodejích v kamenných obchodech, potvrzuje se domněnka, že hospodářská krize je prozatím dobrým marketingovým pomocníkem internetových obchodníků.

Co si dále přečíst

Cognití novinkobraníCognití novinkobraní
Cognití novinkobraní

Jsme tu s další náloží novinek od nás z Cognita. Tentokrát se dozvíte, jak udělat z vašeho města lepší místo pro život, pozveme vás do našeho krea...

Newslettery

Cognito.cz, s.r.o.
Znáte své zákazníky?Znáte své zákazníky?
Znáte své zákazníky?

Že ne? Pokud nevíte, kdo jsou vaši klienti, jak chcete uspokojit jejich potřeby? Úspěch vašeho byznysu závisí především na vaší schopnosti plnit p...

Marketing

Cognito.cz, s.r.o.