Posunuli jsme Aš až na špičku republiky

Tiskové zprávy Jan Špičák

Kreativní tým Cognita navrhl marketingovou a komunikační strategii pro město Aš, jejíž cílem je zvýšit povědomí o městě Aš i příležitostech, které nabízí jak k podnikání, tak i k práci, rekreaci a občanskému životu. Strategie má zároveň přispět k řešení problémů vyplývajících z polohy města, jeho poválečné a porevoluční historie i ze současné ekonomické a sociodemografické situace.

Většina lidí si pod pojmem Aš vybaví nanejvýš heslo z první stránky lexikonu, případně jim před očima vyvstane nejasný obraz nejzápadnějšího cancourku České republiky, který nikdy nenavštívili. Kreativci z Cognito se rozhodli tyto stereotypy zbořit a na Aš se podívali doslova z jiného úhlu. Zjistili, že se jedná o jediné město, které je skutečně na špičce republiky.

Ano, je to nadsázka, ale schopnost nebrat se zcela vážně je pro komunikaci značky malého města důležitá. Navíc, a zde začíná první část příběhu, je Aš skutečně na geografické špičce republiky, dlouhodobě okupuje také první místa v seznamu českých měst, a je také první na ráně, když se vydají na pochod dějiny západní Evropy,“ dodává CEO Cognita Jan Janča. 


Kreativní tým Cognito: zleva Jan Špičák, Michaela Luňáčková, Jan Janča a Peter Treščák

Marketingová a komunikační strategie města Aš však samozřejmě nestojí jen na jednom sloganu a má další vrstvy, které komunikují specifické vlastnosti a výhody města k jednotlivým cílovým skupinám. Aš tedy není je město na špičce Česka, ale také město příležitostí, ve kterém můžete najít štěstí. Sdělení pracuje se slovním spojením „...máš Aš“ a zvukovou podobností slov máš a Aš - Na štěstí máš Aš nebo příležitostí máš až Aš.

Třetí, a zároveň poslední, komunikační vrstva plynule navazuje a rozvíjí vrstvu druhou. „Cílem je komunikovat přímo s konkrétními cílovými skupinami a zapůsobit na jejich emoce, přání a potřeby. Reflektuje také demografii Aše, a proto počítáme i s jazykovými mutacemi v němčině, vietnamštině či romštině,“ vysvětluje Michaela Luňáčková. V této vrstvě se pracuje se slovní hříčkou Aš…tam, která originálně vychází ze spojení „až tam“. Aplikace třetí úrovně komunikace jsou vhodné pro různé mediatypy, on-linem počínaje a outdoorem konče.

Součástí výstupu byly i další aplikace kreativní strategie a vizuálního stylu, konkrétně návrh propagačních předmětů pro město Aš, v rámci kterých jsou opět použity slovní hříčky ve spojení s daným předmětem.

Prezervativ jako příležitost pro komunikaci města, která má objektivní problém se sexuální turistikou, deštník, který spojuje branding reklamních předmětů s hrou s názvem města, tričko určené pro obyvatele města, prokazující jejich příslušnost k elitě a aplikace vizuálu na ekologickou nákupní tašku.
 

Co si dále přečíst