Než začnete uvažovat nad Facebook aplikací, měli byste vědět, že ...

Technologie Jan Janča

Mít vlastní Facebook aplikaci jako součást marketingového mixu je dnes nejen módní, ale také efektivní. Penetrace uživatelů Facebook-u v české populaci je ve věkové skupině 18-35 let natolik významná, že pro určité značky, služby či produkty může být Facebook klidně i hlavním komunikačním kanálem.

Kromě základních nástrojů a funkcí Facebook-u, které jsou dostupné v rámci tzv. Pages je možné funkcionalitu rozšiřovat pomocí vlastních aplikací vyvinutých za pomoci běžných webových technologií a nástrojů Facebook Platform. Jejich vhodnou kombinací můžete získat významnou přidanou hodnotu, inovativní způsoby propagace i skvělé hry či soutěže.

Můžou si žít vlastním životem

Nejdůležitější částí aplikace je nápad – funkční a jasná mechanika, která neklade na uživatele přílišné nároky a nevytváří zbytečně velké bariéry vstupu. Aby aplikace na platformě největší sociální na světě měla úspěch (tedy dostatek uživatelů a publicity), musí pracovat s přáteli účastníků a starat se tak o vlastní propagaci.

Facebook apps
Obr. č. 1: Počet návštěvníků úspěšné Facebook Aplikace může být výrazně vyšší než u běžného produktového webu

I tak je ale nutné získat dostatek uživatelů do začátku – tzv. kritickou masu, která již následně zabezpečí příchod dalších uživatelů či alespoň návštěvníků (aplikace na Facebook-u je webová stránka se specifickou funkcionalitou – o její efektivitě rozhoduje počet přístupů a strávený čas na stránce stejně jako u „velkých“ webů). Buď tento základní balík návštěvníků můžete získat z existujících zdrojů (zaběhlá FB page) nebo si je můžete „koupit“ či lépe řečeno přivést cílenou PPC reklamou přímo na FB.

Design je důležitější než kód

Mým kolegům, kteří pravidelně zápasí s dostupnými možnostmi Facebook-u a jejich nedokonalostmi, se to nebude líbit, ale design je u Facebook aplikace důležitější než kód, jenž jí pohání. Důležité je samozřejmě vhodně a efektivně využívat dostupnou funkcionalitu a vytvořit spolehlivý celek, bez líbivého designu a jasného rozhraní to však fungovat nebude. I proto je důležité dlouho před prvním řádkem kódu spíše kreslit a přemýšlet.

Pro efektivní aplikaci na Facebook-u je důležité mít přehled v možnostech a schopnostech platformy jako celku – bez využívání možnosti propojení s uživateli a daty, které o sebe na tuto síť vkládají, nebude výsledek nikdy skutečně dobrý.

Magic bullet

Ověřený a vždy funkční koncept Facebook aplikace neexistuje. Zkušenosti však ukazují, že by nemělo chybět alespoň trochu zábavy ideálně podpořenou možností něco vyhrát. Soutěžní aplikace však automaticky výsledek posouvá pod působnost omezení a pravidel o soutěžích, které velmi hezky analyzoval článek Právní úskalí pořádání soutěží na Facebooku. Při přemýšlení o Facebook aplikaci nelze nikdy vynechat ani PR faktor – v rozpočtu je nutné počítat s pravidelnou komunikací s uživateli Vaší budoucí aplikace.

Největším úskalím tvorby Facebook aplikací je však něco jiného – samotný Facebook. Závislost na cizím systému, jehož funkčnost ani stabilitu nikdo nezaručuje, znervózňuje tisíce marketérů na celém světě. Je nutné počítat s tím, že občas něco nebude fungovat bez zřejmého důvodu, také nelze nikdy zapomenout na to, že dovolat se jakékoliv podpory či pomoci je téměř nemožné. Platforma se neustále mění a vyvíjí, což rovněž klade zvýšené nároky na vývoj.

Co si dále přečíst