Proč Cognito zavádí čtyřdenní pracovní týden

Novinky Eliška Saktorová

Od začátku roku má Cognito staronové vedení. Do funkce CEO se na plný úvazek vrátil zakladatel společnosti Jan Janča, kterému dělá v roli šéfa obchodu parťáka dlouholetý kolega Marek Bosák. Společně začali realizovat novou strategii, jejíž součástí je kromě probíhajících změn v portfoliu služeb a komunikaci také zavedení čtyřdenního pracovního týdne. Zeptali jsme se, co je k tomu vedlo a co si od této změny slibují.

„Když se bavím s někým z korporace o čtyřdenním pracovním týdnu, jeho první reakce je většinou konstatování, že je to méně práce za stejné náklady, to říkají manažeři, nebo méně práce za stejný příjem, což říkají zaměstnanci,“ říká CEO Cognita Jan Janča a dodává: „Bez posunu myšlení všech lidí ve firmě to tak asi bude. O 4denním pracovním týdnu ale musíte přemýšlet především jako o zvýšené míře svobody získané výměnou za vyšší osobní odpovědnost.“

/rozhovor s Janem Jančou a Markem Bosákem/

Marek Bosák, Eliška Saktorová a Jan Janča
Zleva: Marek Bosák, Eliška Saktorová a Jan Janča

Proč vůbec zavádíte čtyřdenní pracovní týden?

Jan Janča: Má to více důvodů, ale vidím tři hlavní. Za prvé je to přirozený vývoj. Asi jako když jdeš ze střední, kde máš pevný rozvrh a kde učitelé hlídají, aby ses neflákal, na univerzitu, na které jsou přednášky nepovinné, kde máš velkou svobodu a záleží jen na tvé zodpovědnosti a přístupu, zdali si dokážeš nastavit takový režim, aby ses připravil na zkoušky a naučil se věci podstatné pro svou budoucí práci. Já třeba na vysokou dozrál až později, první ročník první vysoké školy jsem propařil a proseděl u počítače programováním všeho možného, co nesouviselo s předmětem studia, ale věřím, že naši kolegové jsou vyloženě vysokoškolské typy, kteří se ze svobody nezblázní.

Za druhé je to o změně osobních preferencí i složení firmy. Většina lidí ve firmě již má nebo čeká děti, se kterými chtějí trávit kvalitní čas. Když se v sobotu ještě vzpamatováváš z pracovního týdne a v neděli se už chystáš na pondělní poradu, není to ideální. Pátek, ve kterém si můžeš dát pracovní fade out, zařídit si vše na víkend, prostě oceníš. Kdo děti nemá, má koníčky, běh, kolo, cestování, pivo…

No a za třetí, práce by měla být také zábava, v níž můžeš s kolegy vytvořit také něco vlastního. Představa, že do práce chodíš jen proto, abys dostal výplatu, je pro mě děsivá a mám za to, že je stejně děsivá i pro kolegy. Naše volné pátky jsou tedy takovou společnou dílnou, ve které firemní tým může, pokud se mu chce, dělat na vlastních projektech, na jejichž případném komerčním úspěchu budou přímo participovat všichni zúčastnění. Je to něco, čemu se říká, tuším, „vnitřní podnikání“. V podstatě je to možnost založit si interní start-up bez všeho toho bullshitu kolem a zároveň s týmem lidí, které znáš a máš rád. 

Marek Bosák: Honza už toho většinu řekl, já bych jen dodal, že ve firmě máme již léta volnou pracovní dobu, což znamená, že pokud zvládáte plnit pracovní úkoly, nemusíte být čtvrtinu pracovní doby v kanceláři. Soustředit tuhle čtvrtinu pracovní doby do jednoho dne je podle mě změna k lepšímu, protože 4 dny se intenzivně věnujete práci a je čistě jen na vás, jak využijete den pátý, pokud máte vše splněno. Interní projekty jsou pak bezesporu nejen zábavné, ale i motivační. Honza má rozsáhlé zkušenosti ze start-upové scény, takže se lze ledacos naučit i z oblasti byznysové strategie. Ostatní seniorní kolegové zase prostřednictvím práce na projektech předávají zkušenosti ze svých oborů.

Co si od této novinky slibujete?

Jan Janča: Spokojenější lidi, vyšší efektivitu práce a spoustu nových nápadů. Zavést 4denní pracovní týden neznamená prosté škrtnutí 8 hodin z týdenního pracovního fondu. Je to závazek každého stihnout dokončit úkoly ve 4 dnech, což je možné, jen pokud vedení zapracuje na projektovém managementu, reportingu a obecné informovanosti o stavu firmy a jejich projektů.

Větší pohoda a více volna i času na vlastní projekty či zábavu je pak vlastně sekundární efekt. Bůh 7. dne odpočíval, což my v Cognitu děláme také, navíc ale 5. den místo orání pole přemýšlíme a hrajeme si.

Marek Bosák: Četl jsem o zkušenostech firem, které už mají přechod na 4denní pracovní týden za sebou, a nezkrachovaly. Shodně uvádějí, že se jim zásadně zlepšila efektivita práce a snížila úroveň stresu ve firmě. Lidé si uvědomí hodnotu vlastního času i času kolegů a začnou více přemýšlet o tom, co a jak dělají.

Takže jste se inspirovali v zahraničí?

Jan Janča: Vyloženou inspiraci v nějaké firmě jsem nehledal, ale jak se říkalo za mého dětství: Kdo nekrade, okrádá vlastní rodinu, takže jsem si samozřejmě nějaké myšlenky a principy půjčil a taky se poptal u lidí, kteří jsou chytřejší a v zavádění podobných inovací zkušenější než já. Nechal jsem se třeba ochytřit od Honzy Mayera z DATAWEPS a něco jsem si přečetl v knihách, které vydává Tomáš Baránek. Čtyřdenní pracovní týden je pro mě vlastně jen začátek. Rád bych byl u budování firmy založené na respektu, rovnosti a svobodě, jejíž prosperita bude vycházet z naplnění osobních cílů jednotlivce. Vím, že je to utopie, ale pokud se o její dosažení ani nebudeme snažit, těžko něco zlepšíme.

Mluvili jste o interní projektech. Jak to funguje?

Jan Janča: Procesy a pravidla tak trošku vytváříme za běhu, všechno prostě nejde promyslet dopředu a zároveň to není věc, o které by existovala literatura s případovými studiemi. Základní princip je však jednoduchý. Kdokoliv z firmy si může připravit prezentaci nějaké své myšlenky, projektu, který by rád realizoval, a pokud přesvědčí kolegy o životaschopnosti svého nápadu, začneme pracovat na jeho realizaci. Detaily bych ovšem nechal na příště, až budeme mít první výsledky.

 

Co si dále přečíst