Pohádka o férovém tendru v podání Národního divadla Brno

Novinky Jan Janča

Podobných příběhů spojených s podezřelými veřejnými zakázkami jsme každý z nás slyšeli už mnoho. Když ale takový příběh zažijete na vlastní kůži, nedá vám to a nechcete mlčet. Proto se s vámi chceme podělit o vlastní nedávnou zkušenost z průběhu únorového veřejného výběrového řízení pro Národní divadlo Brno (dále jako NdB).

Veřejná zakázka NdB

Počátkem letošního února jsme na webových stránkách NdB narazili na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dodávka nového webu Národního divadla Brno. Již samotné zadání nebylo právě standardní a vzbuzovalo jisté pochybnosti. Chyběly v něm poměrně zásadní věci pro vypracování nabídky, především krycí list a UX podklady k webu, a navíc obsahovalo nezvykle rozsáhlé podmínky technické kvalifikace dodavatele. Posuďte sami. 

  • Účastník zadávacího řízení předloží seznam minimálně 3 obdobných zakázek za roky 2016–2018 pro každou z následujících oblastí: 
  • Realizace projektu pro kulturní instituci v ČR. 
  • Realizace projektu podobného zaměření a rozsahu pro klienta v ČR. 
  • Realizace projektu podobného zaměření a rozsahu pro klienta v zahraničí. 
  • Realizace projektu se zaměřením na online strategickou analýzu pro klienta v ČR. 
  • Realizace dlouhodobé podpory (minimálně 3 roky) a údržby již spuštěného projektu pro klienta v ČR.

Nesmyslné podmínky tendru

Nicméně shodou okolností jsme zrovna my uvedené podmínky splnili, rozhodli jsme se proto získat od zadavatele podklady, abychom mohli vypracovat analýzu a předložit kvalifikovanou nabídku. Samotné zadání veřejné zakázky už byste nejspíš nikde nedohledali, z webu divadla bylo staženo, stejně tak jako z veřejného e-tržiště, my jsme si ale duchapřítomně udělali screenshot.

Veřejná zakázka NdB
Screenshot zadání veřejné zakázky z webu NdB

V termínu pro podání nabídek, 18. 2. 2019, jsme v zalepené obálce osobně odnesli na sekretariát NdB také naši nabídku. Vzhledem k tomu, že si NdB vyžádalo nabídku ještě v elektronické podobě, bylo zalepování obálek i jejich otevírání stejně jen nepodstatnou formalitou. Dále jsme vyjádřili přání znát datum otevírání obálek pro případ, že bychom se ho chtěli účastnit.

O otevření obálek jsme se nakonec po průtazích spojených s nepřítomností ekonomického náměstka dozvěděli až zpětně, a to formou strohého oznámení, že naše nabídka nebyla vybrána. Vzhledem k tomu, že i zakázka malého rozsahu musí splňovat zásadu transparentnosti, aby nevznikla pochybnost o objektivním výběru vítězné nabídky, rozhodli jsme se podat žádost o zaslání protokolu o otevírání obálek a vyhodnocení nabídek. Jeho obsah byl překvapivý.

Podivné vítězství

V oficiálním vyrozumění NdB stálo, že zakázku získala firma DTS design s.r.o. (dále jen DTS), která předložila o 100 tisíc nižší nabídku než my. Potud by bylo vše v pořádku. Zvláštní však byly další okolnosti. Nabídku předložily pouze dvě firmy, my a firma DTS. Dle vyjádření NdB však byly údajně osloveni společnost Symbio a Pixelmate. Citujeme: „Dle postupu stanoveného směrnicí ředitele 4/2017 o zadávání veřejných zakázek byly osloveny následující firmy, u nichž byl důvodný předpoklad, že jsou schopné zakázku realizovat. Jednalo se o firmy: DTS design s.r.o., SYMBIO Digital, s.r.o., Pixelmate, s.r.o.“ Toto tvrzení jsme si u obou firem ověřili a je nepravdivé. Ani jedna z firem o výběrovém řízení NdB nic neví!

A podivnosti pokračují. Dle obchodního rejstříku byla firma DTS založená až 1. 9. 2017. Firma nemá web, takže musíte podniknout lehce detektivní práci, abyste se o ní něco dozvěděli. Nicméně díky dataci vzniku nesplňuje jedno z kvalifikačních kritérií Realizace dlouhodobé podpory (minimálně 3 roky) a údržby již spuštěného projektu pro klienta v ČR.  Z rozvahy a výsledovky navíc lze tušit, že firma nejspíš nemá ani zaměstnance. To možná vysvětluje, proč dala v nabídce záruku na dílo pouze 6 měsíců. 

Podivné jsou i okolnosti vzniku firmy DTS. Svým majitelem, který učí na UMPRUM, byla založena měsíc před tím, než podepsala smlouvu na dodávku designu webu právě s UMPRUM. Že je design předložený v rámci výběrového řízení NdB nápadně podobný právě designu webu UMPRUM už je pak samozřejmě pouze náhoda.

Podmínky ohnuté na míru

Kontaktovali jsme proto přímo ředitele NdB Martina Glasera a celý proces řízení napadli. Reakcí bylo stažení původního výběrového řízení a vypsání nového řízení. A hádejte co? Vypadalo úplně stejně jako to první, jen se lehce změnily podmínky. Dodavatel už nemusí splňovat minimálně tři roky dlouhodobé podpory a údržby projektu v ČR, nově stačí rok jeden. A hádejte co? Nabídku do tohoto výběrového řízení jsme opět podali a výběrové řízení bylo ředitelem NdB opět bez udání důvodu zrušeno.

Pokusy o odklánění veřejných rozpočtů směrem ke kamarádům tu byly vždy, na kulturní frontě, která dle vlastních prohlášení trpí podfinancováním, je to praxe běžná, nicméně takto neumělé a okaté „výběrové řízení“ nás zvedlo trošku ze židle. Proto jsme o celé věci informovali zástupce zřizovatele NdB, tedy město Brno.
 

Co si dále přečíst