Pohádka o férovém tendru v podání Národního divadla Brno

Novinky Jan Janča

Podobných příběhů spojených s podezřelými veřejnými zakázkami jsme každý z nás slyšeli už mnoho. Když ale takový příběh zažijete na vlastní kůži, nedá vám to a nechcete mlčet. Proto se s vámi chceme podělit o vlastní nedávnou zkušenost z průběhu únorového veřejného výběrového řízení pro Národní divadlo Brno (dále jako NdB).

Veřejná zakázka NdB

Počátkem letošního února jsme na webových stránkách NdB narazili na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dodávka nového webu Národního divadla Brno. Již samotné zadání nebylo právě standardní a vzbuzovalo jisté pochybnosti. Chyběly v něm poměrně zásadní věci pro vypracování nabídky, především krycí list a UX podklady k webu, a navíc obsahovalo nezvykle rozsáhlé podmínky technické kvalifikace dodavatele. Posuďte sami. 

  • Účastník zadávacího řízení předloží seznam minimálně 3 obdobných zakázek za roky 2016–2018 pro každou z následujících oblastí: 
  • Realizace projektu pro kulturní instituci v ČR. 
  • Realizace projektu podobného zaměření a rozsahu pro klienta v ČR. 
  • Realizace projektu podobného zaměření a rozsahu pro klienta v zahraničí. 
  • Realizace projektu se zaměřením na online strategickou analýzu pro klienta v ČR. 
  • Realizace dlouhodobé podpory (minimálně 3 roky) a údržby již spuštěného projektu pro klienta v ČR.

Nesmyslné podmínky tendru

Nicméně shodou okolností jsme zrovna my uvedené podmínky splnili, rozhodli jsme se proto získat od zadavatele podklady, abychom mohli vypracovat analýzu a předložit kvalifikovanou nabídku. Samotné zadání veřejné zakázky už byste nejspíš nikde nedohledali, z webu divadla bylo staženo, stejně tak jako z veřejného e-tržiště, my jsme si ale duchapřítomně udělali screenshot.

Veřejná zakázka NdB
Screenshot zadání veřejné zakázky z webu NdB

V termínu pro podání nabídek, 18. 2. 2019, jsme v zalepené obálce osobně odnesli na sekretariát NdB také naši nabídku. Vzhledem k tomu, že si NdB vyžádalo nabídku ještě v elektronické podobě, bylo zalepování obálek i jejich otevírání stejně jen nepodstatnou formalitou. Dále jsme vyjádřili přání znát datum otevírání obálek pro případ, že bychom se ho chtěli účastnit.

O otevření obálek jsme se nakonec po průtazích spojených s nepřítomností ekonomického náměstka dozvěděli až zpětně, a to formou strohého oznámení, že naše nabídka nebyla vybrána. Vzhledem k tomu, že i zakázka malého rozsahu musí splňovat zásadu transparentnosti, aby nevznikla pochybnost o objektivním výběru vítězné nabídky, rozhodli jsme se podat žádost o zaslání protokolu o otevírání obálek a vyhodnocení nabídek. Jeho obsah byl překvapivý.

Podivné vítězství

V oficiálním vyrozumění NdB stálo, že zakázku získala firma DTS design s.r.o. (dále jen DTS), která předložila o 100 tisíc nižší nabídku než my. Potud by bylo vše v pořádku. Zvláštní však byly další okolnosti. Nabídku předložily pouze dvě firmy, my a firma DTS. Dle vyjádření NdB však byly údajně osloveni společnost Symbio a Pixelmate. Citujeme: „Dle postupu stanoveného směrnicí ředitele 4/2017 o zadávání veřejných zakázek byly osloveny následující firmy, u nichž byl důvodný předpoklad, že jsou schopné zakázku realizovat. Jednalo se o firmy: DTS design s.r.o., SYMBIO Digital, s.r.o., Pixelmate, s.r.o.“ Toto tvrzení jsme si u obou firem ověřili a je nepravdivé. Ani jedna z firem o výběrovém řízení NdB nic neví!

A podivnosti pokračují. Dle obchodního rejstříku byla firma DTS založená až 1. 9. 2017. Firma nemá web, takže musíte podniknout lehce detektivní práci, abyste se o ní něco dozvěděli. Nicméně díky dataci vzniku nesplňuje jedno z kvalifikačních kritérií Realizace dlouhodobé podpory (minimálně 3 roky) a údržby již spuštěného projektu pro klienta v ČR.  Z rozvahy a výsledovky navíc lze tušit, že firma nejspíš nemá ani zaměstnance. To možná vysvětluje, proč dala v nabídce záruku na dílo pouze 6 měsíců. 

Podivné jsou i okolnosti vzniku firmy DTS. Svým majitelem, který učí na UMPRUM, byla založena měsíc před tím, než podepsala smlouvu na dodávku designu webu právě s UMPRUM. Že je design předložený v rámci výběrového řízení NdB nápadně podobný právě designu webu UMPRUM už je pak samozřejmě pouze náhoda.

Podmínky ohnuté na míru

Kontaktovali jsme proto přímo ředitele NdB Martina Glasera a celý proces řízení napadli. Reakcí bylo stažení původního výběrového řízení a vypsání nového řízení. A hádejte co? Vypadalo úplně stejně jako to první, jen se lehce změnily podmínky. Dodavatel už nemusí splňovat minimálně tři roky dlouhodobé podpory a údržby projektu v ČR, nově stačí rok jeden. A hádejte co? Nabídku do tohoto výběrového řízení jsme opět podali a výběrové řízení bylo ředitelem NdB opět bez udání důvodu zrušeno.

Pokusy o odklánění veřejných rozpočtů směrem ke kamarádům tu byly vždy, na kulturní frontě, která dle vlastních prohlášení trpí podfinancováním, je to praxe běžná, nicméně takto neumělé a okaté „výběrové řízení“ nás zvedlo trošku ze židle. Proto jsme o celé věci informovali zástupce zřizovatele NdB, tedy město Brno.
 

Co si dále přečíst

Cognití novinkobraníCognití novinkobraní
Cognití novinkobraní

Jsme tu s další náloží novinek od nás z Cognita. Tentokrát se dozvíte, jak udělat z vašeho města lepší místo pro život, pozveme vás do našeho krea...

Newslettery

Cognito.cz, s.r.o.
Znáte své zákazníky?Znáte své zákazníky?
Znáte své zákazníky?

Že ne? Pokud nevíte, kdo jsou vaši klienti, jak chcete uspokojit jejich potřeby? Úspěch vašeho byznysu závisí především na vaší schopnosti plnit p...

Marketing

Cognito.cz, s.r.o.