Word of Mouth Marketing

Marketing Jan Janča

Word of mouth marketing (dále jen WOMM) je v minulých desetiletích často opomíjený marketingový nástroj, který se dostal znovu na výsluní díky internetu. Pod komplikovaným názvem je skryt jednoduchý princip ústního předávání zkušeností, zpráv i doporučení mezi lidmi.

Pokud od několika přátel či známých slyšíte, že je nějaká věc, člověk či služba skvělá nebo naopak špatná, pak jste již možná zpracováván WOMM, který se zabývá využitím šíření informací mezi lidmi s pomocí, a zde si pomůžeme ne zrovna libozvučným českým slovem, šeptandy.

Každý z nás má větší či menší tendenci podléhat názorům a doporučením přijímaným z okolního světa, zcela imunní však není nikdo. Pokud se společností šíří určitá zpráva nebo názor, přirozeně získává další příznivce, kteří v jeho šíření pokračují. Prostředí internetu je pro takovýto druh šíření ideální a WOMM tak má mnoho možností jak tohoto jevu využít nebo ho dokonce iniciovat. Internetové diskuze, fóra, chaty, blogy a další dnes široce používané služby pro vzájemnou komunikaci se tak stávají kolbištěm, na kterém se utkává propaganda vedená jednotlivci, firmami, ale i celými státy.

Dobrým příkladem masového využití WOMM byly podzimní krajské volby 2008, ve kterých mediální agentura politické strany jednoho velice ambiciózního předsedy využila k ovlivnění veřejného mínění šíření často až vulgárních zpráv o politických protivnících, šířených po diskusních fórech velkých internetových deníků. Efekt, který sebou nese neustálé opakování ze všech stran šířené negativní informace je sice přímo neměřitelný, ale o jeho reálnosti nelze pochybovat.

Internet je nejsvobodnější ze všech medií a umožňuje každému být nejen příjemcem, ale i autorem přenášeného sdělení. Tato skutečnost sebou, ale přináší praktickou nemožnost verifikace obdržené informace, a proto WOMM může stejně dobře využít informace pravdivé jako lživé. Využití virálních kampaní ve WOMM lze dosáhnou velkých výsledků při řádově menších nákladech než je tomu u klasických reklamních kampaní, musíme však přijmout riziko vyplývající z nemožnosti ovlivnit nebo zastavit kampaň jakmile byla jednou spuštěna.

Virální marketing představuje mocný nástroj v rukou odborníků na internetový marketing, ale velmi nebezpečnou hračku v rukou laika. Mezi jeho hlavní přednosti patří velmi široký potenciální dopad jehož rozsah je nezávislý na počátečních nákladech. Nevýhodou je značná nevyzpytatelnost virálních kampaní, která znemožňuje předem odhadnout úspěšnost , ale také nemožnost řízení kampaně po jejím odstartováním. Poněkud smutným zjištěním je, že o tom zdali je nápad na virální kampaň kvalitní se dozvíme pouze metodou pokusů a omylů, tedy většinou až dlouho po spuštění kampaně.

Co si dále přečíst