Performance Max kampaně: Jak se nám je podařilo v Cognitu zkrotit?

Marketing Štěpán Kökény

Od konce minulého roku máme v Google Ads k dispozici dlouho očekávaný typ kampaně. Vedle starých známých search kampaní, display kampaní, shopping kampaní a dalších, se nám v reklamních účtech objevila kampaň nesoucí název Performance Max. A protože v Cognitu rádi nové trendy aplikujeme ve prospěch našich klientů, začali jsme i s testováním kampaně Maximální výkon, jak se nazývá v češtině. Co kampaň přináší a jak se jí daří v praxi?

O Performance Max

Kampaň Performance Max, jak už může trochu napovídat samotný název, navazuje na trend automatizace a využívání strojového učení. Díky tomu Google dokáže reklamy lépe cílit a využívat nejlepší kombinace podkladů. Zároveň kampaň využívá všechny reklamní plochy, které Google Ads standardně nabízí – vyhledávací síť, obsahovou síť, YouTube, Gmail a kanál Objevit.

Aktuálně jsou u kampaní k dispozici dva druhy nabídek, a to maximalizace konverzí a maximalizace hodnoty konverzí. Stejně jako u jiných typů kampaní, i tady platí, že první ze zmíněných druhů nabídek se hodí tam, kde neměříme hodnotu konverzí nebo je hodnota všech konverzí stejná. Druhý typ nabídek již bere v potaz hodnotu konverzí, a tak se využívá zejména pro e-shopy.

U e-commerce projektů je možné připojit prostřednictvím Merchant Center produktový feed. Tomu, že kampaň pokrývá širokou škálu umístění, odpovídají i možnosti podkladů. Nahrát lze až 20 grafických podkladů (obrázky a loga), 15 textových podkladů (nadpisy a popisy) a 5 videí. Pro přesnější cílení můžeme kampani pomoci přidáním dat Googlu (například v podobě zájmů či demografických údajů) nebo vlastními daty (jako jsou remarketingové seznamy a vlastní seznamy zákazníků). Google tyto data nazývá souhrnně jako signály publika. 

Prvotní výsledky? Nadprůměrné!

Kampaň jsme testovali u kampaní developerského projektu. Našim cílem je přivádět kvalitní publikum, které bude stahovat dokumentace bytových jednotek a samozřejmě také bude poptávat nákup nemovitostí. Kromě videí jsme využili maximální možný počet podkladů, včetně signálů publika.Průměrná míra okamžitého opuštění webu byla 59 %, což je s přihlédnutím k tomu, že Performance Max využívá obsahovou síť slušný výsledek. Počet zobrazených stránek na jednu relaci byl 2,7 a průměrná délka relace, tedy setrvání uživatele na cílovém webu v rámci jedné návštěvy, dosáhla hodnoty jedné minuty a jedenácti vteřin. Lepších hodnot dosahovaly pouze brandové kampaně a remarketing. Průměrná cena za proklik byla 1,13 Kč. V průběhu celého měsíčního testovacího období byly výsledky kampaně nadprůměrné. Kampaň tvořila v rámci celého reklamního účtu více než třetinu přivedených uživatelů na web, a to i přesto, že vedle Performance Max kampaně byly aktivní kampaně jak ve vyhledávací, tak i obsahové síti (včetně remarketingu). Vzhledem k chování přivedených uživatelů můžeme říct, že se jednalo o relevantní publikum. 

Míra prokliku dosáhla hodnoty blížící se non-brand kampaním ve vyhledávací síti (u kterých je vysoká míra prokliku běžná). S přihlédnutím k tomu, jaké všechny kanály Performance Max využívá, šlo o dobrý výsledek. A jak si vedl náš konverzní poměr? Stejně jako ostatní metriky – velmi dobře. Performance Max tvořila skoro polovinu splněných cílů (leady a stažené detaily jednotek) ze všech kampaní. 

O Performance Max ještě uslyšíte

Z toho, co je popsáno výše, vás asi nepřekvapí, že jsme kampaň po testovacím období nevypnuli, ale naopak podpořili navýšením rozpočtu. Můžeme tedy říct, že kampaň Performance Max rozhodně stojí za vyzkoušení. Předpokladem dobrých výsledků jsou samozřejmě kvalitní podklady. 

Nicméně, v Cognitu už jsme si kampaně Performance Max takříkajíc osahali a teď už můžeme tvrdit, že jejich uplatnění a nastavení pro potřeby klientů zvládáme s přehledem.

A jsme rádi, že jsme do toho šli s předstihem. Performance Max totiž v průběhu letoška úplně nahradí Smart Shopping a Místní kampaně. A až se tak stane, v Cognitu už budeme mít všechno dávno pod palcem.

Co si dále přečíst