Nové hračky pro videoreklamy na YouTube

Marketing Ondřej Jonáš

Jak se zdá, kluci a holky z Google Adwords týmu zřejmě v noci místo počítání oveček pilně vymýšlejí nové nástroje. Přibližně rok po té, kdy u nás začal boom videoreklam na Youtube, přišli s dalším střelivem pro náruživé marketéry. Pokud videoreklamami na Youtube míříte na nevinné uživatele s cílem udělat z nich věrné zákazníky, čtete dál.

Aktuální informace o reklamách na Youtube najdete v tomto článku.

 

Když jste ještě před pár měsíci chtěli spustit videoreklamu na Youtube, museli jste pracovat najednou v Google Adwords a YouTube Video Targeting Tool. Že to nebyla zrovna příjemná práce, si můžete přečíst v minulém článku. Dnes už to naštěstí není pravda. Nástroj Youtube Video Targeting Tool byl odeslán do křemíkového nebe a správa video kampaní se přesunula na jedno místo v Google Adwords.

Obrázek č. 1: Cílení videoreklam v Google Adwords

Cílení videoreklam v Google Adwords

Přesto, že se jedná o výrazné zjednodušení práce, trocha schizofrenie byla, asi z piety, zachována. Video kampaně můžete totiž v Google Adwords zakládat a spravovat na dvou místech. Buď v původním nástroji pro tvorbu grafických reklam nebo v novém nástroji Adwords pro video. Který nástroj použijete, záleží na tom, jaký platební model a formát videoreklamy se pro vaše marketingové cíle lépe hodí.

Obrázek č. 2: Rozhraní nového Adwords pro video při výběru formátu

Rozhraní nového Adwords pro video při výběru formátu

Nástroj pro tvorbu grafických reklam vs. Adwords pro video

Původní nástroj pro tvorbu grafických reklam použijte, pokud chcete platit modelem CPC nebo CPM. Adwords pro video má platební model CPV neboli platbu za zhlédnutí. Platíte pouze v případě, že se uživatel dobrovolně rozhodne zhlédnout celé video nebo jeho podstatnou část.

Vzhledem k rozdílným platebním modelům nabízí oba nástroje i odlišné formáty videoreklam. V nástroji pro tvorbu grafických reklam je vedle čistě grafických bannerových reklam v nabídce sponzorované video a in-stream videoreklamy. U těch se videoreklama přehrává před samotným obsahem a uživatel ji nemůže přeskočit. Platíte vždy, když se videoreklama spustí nebo na ni uživatel klikne.

Formáty videoreklam TrueView

Nástroj Adwords pro video pracuje s formáty TrueView, kdy záleží čistě na vůli uživatele zdali se na videoreklamu dodívá nebo ne. Má to svá pro i proti. Klade to větší nároky na vytvoření videa, které zaujme a motivuje uživatele k jeho zhlédnutí. Inzerent naopak platí jen za uživatele, kteří reklamu opravdu vnímali.

Oficiální video Googlu o nových formátech TrueView na YouTube

TrueView nabízí čtyři formáty:

  • Videoreklama TrueView in-stream se zobrazuje před videi na Youtube či stránkách v reklamní síti Google a uživatel ji může po 5 sekundách přeskočit. U videoreklamy kratší než 30 sekund platíte pouze při zhlédnutí celého videa. V případě delších videoreklam při vzhlédnutí minimálně 30 sekund.
  • Videoreklama TrueView in-slate se používá pro zobrazování u videí delších než 10 minut. Uživatel má možnost před spuštěním dlouhého videa si vybrat jednu ze tří nabízených reklama nebo si video pustit s pravidelnými přestávkami na videoreklamy. Platíte až ve chvíli, kdy se uživatel rozhodne vaši videoreklamu zhlédnout.
  • Videoreklama TrueView in-search je podobná již známým sponzorovaným videím. Zobrazuje se uživatelům na Youtube ve výsledcích vyhledávání na Youtube. U tohoto formátu budete platit v případě, že uživatel začne sledovat vaše video.
  • Videoreklama TrueView in-display je v podstatě to samé jako formát in-search, jen se upoutávka na video zobrazuje vedle videí.

Nástroj Adwords pro video a správa video kampaní v něm přináší i další novinky než jen formát a platební model. V rozhraní Google Adwords se totiž nachází na jiném místě, než jste při správě kampaní byli zvyklí. Rozdílná je i struktura uspořádání kampaně. V Adwords pro video zapomeňte na klasickou hierarchii kampaň – reklamní sestava – klíčová slova – reklama. Všechno je zde jinak. O tom a např. i o způsobech cílení snad až příště.

Co si dále přečíst