Vizualizace dat v geografických mapách

Design Marek Detko

Není mapa jako mapa. Prozradím vám v kostce, jak fungují mapové služby a k čemu všemu lze využít specializované mapy. Také vám doporučím užitečné nástroje, které mně osobně usnadnily práci. Čtěte dál a ušetříte si čas mapováním online terénu. Já už jsem ho prošel za vás.

Kdo by chtěl teoretické okénko rovnou přeskočit na konkrétní druhy map, ať směle roluje do půlky článku.

Data s prostorovou a atributovou složkou

Skutečný svět se skládá z mnoha geografických složek, které mohou být vyjádřeny pomocí určitého množství vzájemně souvisejících datových vrstev. Prostorová složka dat může být znázorněna geometrickým prvkem nebo jeho databázovým záznamem. Typickým příkladem jsou souřadnice či vazba na jiný prostorový prvek – jako je třeba délka u cest a vodních toků, plocha nebo sklon svahů.

 

Cognito a geografická data, mapa

Atributová složka obsahuje popisné informace prostorové složky. Do popisných informací patří záznamy v databázových tabulkách, dokumenty, fotky nebo jejich kombinace. Každý řádek v tabulce odpovídá jednomu geoprvku a každý sloupec obsahuje danou vlastnost.

Geodata, geografická data nebo geoprostorová data jsou vlastně přírodní a antropogenní jevy se vztahem k určitému místu na Zemi. Nedílnou součástí geodat jsou informace o datech, tzv. metadata. Vyčtete z nich datové sady, informace o vzniku a kvalitě dat, jejich časový a prostorový rozsah, kontakty na osoby a organizace zodpovědné za tvorbu dat a metadat a mnoho dalšího. Metadata jsou právě z těchto důvodů pro využitelnost vlastních geodat klíčová.

Jak fungují mapové prohlížecí služby?

Služby mapového serveru neboli mapové služby umožňují kombinovat mapy a data z více zdrojů do jedné. Mapové služby jsou vytvářeny prostřednictvím mapového serveru. Ten si představte jako specializovaný software, který zajišťuje komunikaci mezi „běžným“ webovým serverem a databází s prostorovými daty.

Co se však přesně odehrává, pokud chce internetový uživatel konkrétní mapu?

  1. Uživatel v internetovém prohlížeči definuje rozsah mapy, požadované vrstvy (soubory dat), případně rozměry, rozlišení a formát výsledné mapy.
  2. Prohlížeč odesílá požadavek prostřednictvím protokolu HTTP webovému serveru (např. MS IIS, Apache).
  3. Požadavek je následně předán mapovému serveru, který se dále dotazuje databáze a získaná data posílá zpět webovému serveru. Ten je zobrazí v klientské aplikaci. Výsledkem může být vygenerovaný rastrový obrázek, text nebo samotná geodata.

Většina objektů a jevů reálného světa se vyskytuje na některém místě zemského povrchu (např. strom, dům, řeka) nebo má vztah k některému místu na zemském povrchu (občan má někde trvalé bydliště, výrobek byl vyroben v určité továrně). Tyto objekty se vyskytují v daném prostoru společně s mnoha dalšími a navzájem se ovlivňují. Proto je znalost umístění a vzájemných prostorových souvislostí mezi objekty důležitá a může sehrát významnou roli v řadě oborů lidské činnosti – od návrhu umístění jaderné elektrárny až po návrh obchodní sítě a vyhodnocení její úspěšnosti.

Prakticky to znamená, že v našich datech v počítači musíme mít zaznamenáno obojí současně, tj. jak vlastní údaje o objektu, tak údaje o jeho poloze. Tomuto typu dat říkáme geografická (nebo prostorová) data. Počítačovému systému, který umožňuje ukládat a využívat taková data, říkáme geografický informační systém, zkráceně GIS.

ArcGIS for Developers + Server

ArcGIS for Developers

Tato platforma nabízí serverové řešení pro GIS pro tvorbu víceuživatelských, centrálně spravovaných aplikací. Ty přináší do oblasti serverů možnosti dříve dostupné pouze prostřednictvím ArcGIS Desktop. Díky němu lze budovat webové aplikace či webové služby zajišťující plnou funkcionalitu GIS, např. prostorovou analýzu dat a jejich správu. Užívat jej lze přes webový prohlížeč na PC či mobilním zařízení nebo přes klasickou desktopovou aplikaci.

TERRAFORMER.io

Terraformer

Terraformer je balíček nástrojů pro práci s geografickými daty. Umožňuje úpravu jejich geometrie, souřadnic a formátu. Využití najde i při tvorbě geodatabází.

HV Map

HV Map

HV Map je moderní webová mapová aplikace, která dokáže zobrazovat celou řadu mapových služeb. Mezi ně patří REST služby ArcGIS Serveru, služby mapového serveru WebMap, OpenStreetMap a další. Jedná se o balíček HTML5 a JavaScript komponent pro elegantní a efektivní vývoj mapových aplikací postavených nad službami mapových serverů ArcGIS for Server, WebMap a službami OGC.

Vyzkoušejte si aplikaci pro Útvar rozvoje hlavního města Prahy. Obsahuje možnost vyhledávání vhodného území v Praze na základě velkého počtu parametrů.

CleverMaps

CleverMaps

Unikátní software, který vizualizuje vaše podnikání a významně zjednodušuje tradiční papírové agendy. Zákazníkům pomáhá dělat kvalifikovaná rozhodnutí, snižuje jejich náklady a zvyšuje produktivitu jejich podnikání. Zaměřuje se na projekty v segmentech dopravy, správy majetku a business intelligence. Díky jedinečným zkušenostem z oblasti vývoje softwaru, geodézie a katastru nemovitostí je CleverMaps špičkou ve svém oboru.

Geoportal Praha

Tady najdete vše o své adrese v Praze – parkování, emise, hluk, školní zařízení, linky PID (MHD), cenovou mapu a mnoho dalšího.

Mapa-ceska.cz

Mapový portál, díky kterému snadno vytvoříte jednoduché tematické mapy ČR. Můžete měnit podkladovou vrstvu nebo naopak různé přidávat (i vlastní trasu a body z GPS) a snadno si udělat svoji vlastní tematickou mapu. Hotovou mapu si uložíte a nasdílíte její adresu, případně si ji stáhnete jako obrázek.

Cykloserver.cz

Kvalitní online mapy České republiky, které zdaleka nevyužijí jen cyklisté.

Bikemap.net

Méně podrobné a méně spolehlivé mapy (kvůli horšímu mapovému podkladu), ale přesto užitečné. A hlavně pro celý svět!

Na-ovoce.cz

Umožňuje zobrazení volně rostoucích ovocných stromů, keřů a bylinek. Stačí si najít ideální strom a zadarmo si natrhat.

Scribblemaps.com

S touhle appkou si nakreslíte si vlastní mapu.

Co si dále přečíst