Moderní vizuální identita Kongresového centra Praha

Prague Congress Centre / 2024

Pražský Kongresák zamířil do štatlu

Brno je zlatá loď, za agenturou z Brna choď. Loni na jaře vyhlásilo Kongresové centrum Praha výběrové řízení na agenturu, která by se postarala o modernizaci současné (teď už bývalé) vizuální identity z roku 2017, kdy procházelo renovací celé centrum. Vzhledem k tomu, že se v Brně letos nadobro rozloučíme s brutalistním Priorem, rozhodli jsme si ho nahradit brutalistním Kongresákem. Varianta s Kometou, brněnským drakem a Švancim nám sice neprošla, zato návrh z dílny naší art directorky Peti Kašparové uspěl na jedničku, a tak se začala tvořit Praha v Brně.

Ideová studie projektu z dílny našeho CEO Jana Janči (digitalizace originálu pořízeného na účtenku v hospodě U Čápa)

Midjourney

Pro rozhodnutí, zda do výběrového řízení jít či nejít, hraje důležitou roli časová investice. Tu jsme zminimalizovali díky Midjourney – AI nástroji, pomocí kterého jsme si generovali vhodnou inspiraci nebo vizuály do moodboardů. Nástroj urychlil proces, který by jinak zabral mnoho hodin.

Základní vizuální prvky

Při tvorbě nového směru vizuální identity jsme pracovali s logem a základní barevností PCC, které měly podle zadání výběrového řízení zůstat neměnné. Zachováním těchto prvků a respektováním stávající identity jsme rozvinuli koncept, který navazuje na tradici šipky prostupující napříč všemi designy. Oproti stávající formě šipky, která buď slouží jako doplněk v rohu nebo pracuje s drobným patternem, jsme jí dodali potřebné sebevědomí. Designy tak nabírají na prémiovosti a zásadní dramatičnosti. Šipky již nejsou ledabyle rozprostřené po ploše, ale svým záměrným rozmístěním přirozeně navádí oči diváka a vždy směřují do hlavního sdělení designu. 

„Každé rozhodnutí a každý vizuální prvek musí mít v designu své opodstatnění. Pokud ne, nemá tam co dělat. Z nahodilého používání jsme šipce dali doposud chybějící funkčnost,“ říká art directorka Petra Kašparová.

Prestiž byla pro PCC důležitým faktorem. Z bílého podkladu, který s přemrštěnými barevnými kombinacemi působil chaoticky a nijak nevynikal, jsme přešli na podklad tmavý. Počet barev se zachoval, ale jako základní kombinaci jsme zvolili modrou a magentu. Zbytek zůstal jako doplňková paleta pro jednotlivá témata, kterými se PCC zabývá. Například zelená barva zůstala pro témata „udržitelnosti“. Témat bylo mnoho a přání PCC vše zachovat nás vedlo k praktickému řešení pomocí gradientů. Přináší nejen přirozené propojení barev, takže v designech není chaos, ale také reprezentuje spojení jednotlivých témat.

Komunikační linky

Původní claim „Great place for unique moments“ byl svou snahou o poetičnost kostrbatý a nakonec i unikátně nezapamatovatelný. Jak bylo řečeno, vše má mít své opodstatnění, a to není důležité zdaleka jen u vizuální stránky. Copy má být jednoduché, odvážné a vzbuzovat emoce. V tomto případě emoce spojené s prémiovostí, inspirací a inovativností. Koneckonců v PCC se dějí věci, které mají dopad. Ať už jde o lékařský kongres, setkání prezidentů, koncert nebo ples. Tyto momenty jsou důležité pro všechny účastníky.

Z tohoto stavebního kamene budujeme veškerou komunikaci. Ta je navržena tak, aby byla univerzální a kdokoli s ní dokázal pracovat. Zaměřuje se na konkrétní oblasti, které PCC řeší, nebo důvody, proč uspořádat jakoukoliv událost právě tady. 

Jak to do sebe všechno zapadá? 

Šipka s gradienty se využívá ve dvou hlavních úrovních podle komunikační linky. Hlavní úroveň tvoří soubor modré a magentové šipky směřující do tečky hlavního claimu a uzavírají tak celou kompozici v jediném středobodu. Stejně, jako je PCC centrum pro všechny události.

V druhé úrovni komunikace pracujeme s otázkami (Where people connect? Where the top artists perform?), které nás vedou k jedinému správnému řešení. Here. Ať už vyjádřeno jako dovětek nebo jako CTA. Komunikace je zde hravější, volnější, šipky slouží jako doprovodné a téměř abstraktní pozadí, které neruší průběh čtení. V případě sociálních sítí je šipka využita ve formě tmavého podkladu pro textace. 

Třetí a nejvíce direktivní úroveň využívá jednoduchá hesla, která umožňují snadné využití pomocí šablon, popřípadě pro venkovní prostory, kde je potřeba jasné a stručné sdělení. Over 200 art pieces. Where? Here. / Epic party. Where? Here. / European summit. Where? Here

Líbí se vám naše práce? Rádi mrkneme i na váš projekt.

Kontaktujte nás

Další reference