PinCity – nechejte promluvit své město

AQE advisors, a. s. / 2019 - 2023

Aplikace, která pomáhá dělat z měst a krajů místa pro kvalitnější život

Zadání

PinCity je nový startup našeho klienta, společnosti AQE, se kterým spolupracujeme již více než 2 roky, v jejichž průběhu jsme společně vyvinuli několik webů a informační systém pro správu rozpočtů a strategií obcí. PinCity posouvá myšlenku prezentace rozvojových strategií měst blíže k jejich obyvatelům. Našim úkolem bylo navrhnout nástroj, s jehož pomocí mohou města a kraje interaktivním a vizuálně atraktivním způsobem prezentovat vizi a strategii svého rozvoje a zároveň do procesu zapojit i občany. Projekt se začal rodit v průběhu jara 2019, během kterého jsme s klientem začali z myšlenky a několika obrázků vytvářet detailní zadání.

„Cognito na projektu spolupracovalo od samého počátku a pomohlo nám proměnit nápad v reálný digitální produkt. Cognito se podílelo na produktovém designu, návrhu UX a uživatelského rozhraní, a především celý systém vyvinulo a dále rozvíjí. Lidé v Cognito svému řemeslu rozumí, ctí jeho pravidla a jsou v jejich prosazovaní přiměřeně důslední. Cognito není klasický dodavatel, náš vztah mnohem lépe vystihuje slovo PARTNERSTVÍ.“
Jan Havránek, CEO PinCity

Během konzultací a analýzy trhu doznal původní návrh zásadních změn. S klientem jsme se dohodli, že vývoj bude směřovat k SaaS aplikaci (Software as a Service), která umožní rychlé spuštění, konfiguraci a správu jednotlivých instancí PinCity zákazníků našeho klienta. Další velkou změnou v zadání byl přechod od obrázků k mapám, u kterých jsme se rozhodli použít systém MapBox.

Hlavní výzvy

Rozsah systému a kombinace v něm použitelných technologií byla pro UX tým a vývojáře Cognita zásadní výzvou. Jen zadání struktury systému v bodech, bez detailních popisů funkcionality, zabralo více než deset stran. Jeho převedení do klikatelného modelu pak kolegům na UX oddělení trvalo více než 2 měsíce čistého času.

Aplikace se skládá ze 3 subsystémů, každý má jinou strukturu, uživatele a přístupová práva. Komplexnost systému nevyhnutelně vedla k nutnosti postupovat ve vývoji agilně. První verze systému byla sice hotová za 4 měsíce, vývoj produkční verze však nakonec zabral 10 měsíců práce, což bylo možné jen díky nadstardní komunikaci a spolupráci s klientem, který chápal, že změny v zadání prodlužují termíny spuštění.

Výsledek naší práce

Vznikla webová aplikace PinCity, díky které mohou města a kraje interaktivním a vizuálně atraktivním způsobem prezentovat vizi a strategii svého rozvoje a zároveň do procesu zapojit i občany. Cílem aplikace je pomáhat dělat z měst a krajů místa pro kvalitnější život. Obce mohou svým občanům ukázat, jak budou vypadat v příštích letech, na jakých projektech se pracuje, a zapojit obyvatele do rozhodování o strategickém směřování města. Kraje mohou prezentovat své rozvojové koncepce a ukázat, čím kraj žije a jaké jsou jeho záměry pro jednotlivé oblasti (školství, sociální služby, inovace atd.). 

Města a kraje doposud podobné nástroje vyvíjely samostatně a ne všechny projekty dotáhly do úspěšného konce i přes značné, často milionové, investice. PinCity je univerzální platforma s přehlednou administrací, velice rychlou implementací a minimálními náklady na pořízení a provoz. Města a kraje tak dostanou kvalitní, pravidelně aktualizované a profesionálně spravované řešení a zároveň ušetří miliony korun za vývoj vlastních řešení s nejasným výsledkem.

Co bude dál

PinCity má před sebou bouřlivý rozvoj. Již první verze je komerční trhák, se kterou náš klient AQE získává jednoho zákazníka za druhým (do konce roku to budou desítky měst a obcí). Nové funkcionality, rozšíření, jazykové verze,... Máme toho v backlogu hodně a bude to velké.

Líbí se vám naše práce? Rádi mrkneme i na váš projekt.

Kontaktujte nás

Další reference