DocuLIV - Elektronické návody k použití (eIFU)

Řešení pro digitalizaci papírových manuálů a dalších produktových informací. Vyhovuje požadavkům EU, snižuje náklady i dopad na životní prostředí a zvyšuje dostupnost dokumentů díky pokročilé cloudové technologii.

English version

Hlavní výhody DocuLIV

Splnění regulatorních podmínek
Snížení nákladů
Multijazyčnost
Snadná aktualizace
Digitální podpisy
Vysoká dostupnost

eIFU - Elektronické návody k použití

Co je to eIFU a proč je potřeba

eIFU (Elektronické Návody k Použití) je moderní přístup k poskytování informací a manuálů k produktům v digitální formě místo tradičních papírových.

Tento postup je u výrobců zdravotnických prostředků a diagnostických prostředků in vitro vyžadován regulatorními požadavky EU, které si kladou za cíl snížit dopad na životní prostředí a zajistit  vysokou dostupnost informací o produktech.

Jaké výhody eIFU přináší

Implementace eIFU řešení DocuLIV má kromě splnění regulatorních podmínek EU i řadu dalších výhod, a to nejen pro výrobce zdravotních prostředků.

 • Nákladová efektivita – eliminací potřeby tištěných manuálů výrobci šetří na tisku, balení a distribučních nákladech.
 • Možnost aktualizované informace – elektronické manuály mohou být rychle aktualizovány, aby odrážely nejnovější bezpečnostní informace, pokyny k použití a regulační změny​.
 • Dostupnost a důvěruhodnost – dostupnost online společně s digitálním podpisem a časovým razítkem zajišťuje snadný přístup a ověření původu a času vzniku každého dokumentu.

Regulační Rámec

Implementace eIFU je řízena několika klíčovými předpisy EU. Primárně je to Nařízení (EU) 2021/2226, které stanoví podrobná pravidla pro poskytování elektronických návodů k použití zdravotnických prostředků.

Toto nařízení je v souladu s Nařízením o zdravotnických prostředcích (MDR) a Nařízením o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (IVDR), což zajišťuje, že eIFU udržují nebo zlepšují standardy bezpečnosti a použitelnosti ve srovnání s papírovými návody​.

DocuLIV - download

Jak na implementaci eIFU řešení DocuLIV 

DocuLIV je kompletní cloudové řešení, které je možné implementovat rychle a bez nákladů spojených s nákupem speciálního hardwaru. Naši konzulanti vás provedou celým procesem digitalizace produktových informací a v případě zájmu zajistí i napojení na vaše informační systémy pomocí DocuLIV API, díky kterému lze dosáhnout plné automatizované aktulizace dat. Implementace zpravidla probíhá ve 4 krocích.

 • Provedeme audit stávajících procesů

  Popíšeme, jak pracujete s produktovými informacemi, analyzujeme stávající úroveň jejich digitalizace a zabezpečení a navrhneme postup implementace eIFU.

 • Nasadíme řešení DocuLIV

  DocuLIV běží v cloudu s vysokou dostupností, dohledem 24/7 a zabezpečením dat. Klient k systému přistupuje na vlastní doméně, např. doculiv.vasedomena.com.

 • Propojíme datové zdroje

  Informace o produktech je potřeba propojit s informacemi z výroby a zajistit, aby bylo balení výrobků jasně označeno odpovídajícím QR kódem a URL.   

 • Spustíme a spravujeme DocuLIV

  Po provedení integračních a bezpečnostních testů spustíme systém do ostrého provozu a staráme se o jeho provoz, zálohování a pravidelnou aktualizaci.

Jak DocuLIV funguje

Do systému DocuLIV výrobce vkládá informace o produktech, což zahrnuje manuály, certifikáty, ale napřiklad i materiály pro školení a data z výroby, které identifikují typ, výrobní dávku nebo výrobní číslo. Systém následně umožňuje propojení dat z výroby s produktovými informacemi a dokáže generovat podklady pro označení balení produktů.

Zákazník nebo uživatel si tedy při znalostí typu a výrobního čísla může stáhnout vždy aktuální informace o produktu. DocuLIV umožňuje jak aktualizace, tak i verzování produktových informací, takže jeden typ výrobku může mít v závislosti na výrobní dávce nebo čísle různé manuály. Veškeré akce, aktualizace a operace s produktovými informacemi se v systému logují, vkládané produktové informace je navíc možné označit časovým razítkem, případně podepsat digitálním certifikátem.

Co získáte nasazením DocuLIV

Splnění regulačních podmínek

Zajišťuje soulad s regulatorními podmínkami Nařízení (EU) 2021/2226 a se standardem bezpečnosti ISO 27001.

Multijazyčnost

Podpora 24 jazykových verzí umožňuje bezproblémový provoz ve všech zemí EU. Další jazyky je možné přidat.

Vlastní design a doména

Uživatelsky přívětivé rozhraní ve firemních barvách a designu na vlastní doméně II. nebo III. řádu.

Snížení nákladů 

Výrobcům odpadají náklady na tisk, balení a distribuci manuálů a další produktových informací.

Vysoká dostupnost

Informace o produktech jsou dostupné kdykoliv a kdekoliv, kde je dostupné připojení k internetu.

Podpora a partnerství  

Zajišťujeme provoz, technickou podporu, pravidelnou aktualizaci a ochranu zpracovávaných dat .

Mluví za nás spokojení klienti

Zkušenosti s DocuLIV ve společnosti Medin, a.s.

„Implementace systému DocuLIV nám vyřešila celou problematiku eIFU z hlediska splnění regulatorních podmínek a navíc zásadně zlepšila dostupnost produktových informací pro naše zákazníky a pacienty.

Digitálizací produktových informací jsme navíc snížili náklady a získali schopnost jejich rychlé a efektivní aktualizace. DocuLIV tedy mohu doporučit každému, kdo stojí před výzvou implementace eIFU.“

Miroslav Havlíček
CEO MEDIN, a.s.

Implementace: 2024
Rozpočet: +500tis. Kč

Kolik stojí implementace a provoz DocuLIV 

Přesnou cenu implementace je možné vypočítat pouze se znalostí všech technických a procesních parametrů u každého jednoho klienta. Pro lepší orientaci v nabídce jsme vytvořili tři základní balíčky provozu DocuLIV odpovídající potřebám typických skupin zákazníků. 

Basic

Pro malé výrobce

 • Audit procesů
 • Integrace datových zdrojů
 • Úprava designu nástroje do firemních barev
 • Provoz na vlasní doméně III. řádu
 • Ruční aktualizace dat
 • Testování před spuštěním
 • 20GB diskového prostoru
 • Zálohování na dvě geograficky oddělené lokality
 • Firewall a ochranna proti botům
 • Verzování a logování všech změn v dokumentech
 • Dohled 24/7 a podpora 8/5
 • Pravidelné updaty

 

od 5 980Kč


bez DPH / měsíc

Pro

Pro střední výrobce

 • Audit procesů
 • Integrace datových zdrojů
 • Úprava designu nástroje do firemních barev
 • Provoz na vlasní doméně III. řádu
 • Testování před spuštěním
 • 50GB diskového prostoru
 • Zálohování na dvě geograficky oddělené lokality
 • Firewall a ochranna proti botům
 • Verzování a logování všech změn v dokumentech
 • Logování a statistiky přístupů k dokumentům
 • Dohled 24/7 a podpora 8/5
 • Pravidelné updaty

 

od 10 980Kč


bez DPH / měsíc

Enterprise

Pro velké výrobce

 • Audit procesů
 • Integrace datových zdrojů
 • Úprava designu nástroje do firemních barev
 • Provoz na vlasní doméně II. nebo III. řádu
 • Automatická aktualizace dat přes API
 • Dokumenty podepsané digitální certifikátem
 • Dokumenty označené časovým razítkem
 • Podpora pro e-labeling
 • Testování před spuštěním
 • 100GB diskového prostoru
 • Zálohování na dvě geograficky oddělené lokality
 • Firewall a ochranna proti botům
 • Verzování a logování všech změn v dokumentech
 • Logování a statistiky přístupů k dokumentům
 • Dohled 24/7 a podpora 8/7
 • Pravidelné updaty

od 18 980Kč


bez DPH / měsíc

Cena základní implementace nástroje se pohybuje mezi 40 000 Kč a 300 000 Kč (jednorázový poplatek), v závislosti na náročnosti datové integrace a speciálních přání zákazníků. 

Máte zájem o DocuLIV?

Báječné, to nás těší, napište nám nebo zavolejte. Při první konzultaci, která je zdarma, zjistíme všechny potřebné informace potřebné pro vypracování kalkulace a plánu implementace eIFU ve vaší firmě a následně se domluvíme na dalším postupu.

„Zavolejte a domluvte si konzultaci.“  
 +420 533 433 927 

 
 Jan Janča  
 Founder