Přejít na: ↓ ObsahÚvodní stránkuVyhledáváníNavigaci

Ochrana osobních údajů | Cognito.cz

Ochrana osobních údajů

Je v zájmu společnosti Cognito.cz, s.r.o. chránit vaše soukromí. Dříve než prostřednictvím tohoto webu poskytnete jakákoli osobní data, přečtěte si prosím následující informace.

Poskytnutím osobních údajů vyslovuje poskytovatel - subjekt údajů - souhlas se zpracováním těchto údajů správcem údajů - společností Cognito.cz, s.r.o..

Cognito.cz, s.r.o.. zaručuje, že vaše osobní data nebudou předána ke zpracování třetí straně a budou zabezpečena proti přístupu neoprávněných osob. K vašim osobním údajům má v naší společnosti přístup omezený okruh pověřených osob.

S vašimi osobními údaji bude nakládáno pouze způsobem odpovídajícím příslušným ustanovením zák. č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně k těmto účelům:

  • a) zpracování statistických dat
  • b) archivnictví vedené na základě zákona
  • c) nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů
  • d) kontaktování subjektu za účelem nabídky spolupráce
  • e) kontaktování subjetku ve věci soutěže pořádané správcem údajů.

Společnost Cognito.cz, s.r.o. je oprávněna poskytnout jakékoliv dostupné informace o vaší osobě orgánům činným v trestním řízení.

Přejít na: ↑ ObsahÚvodní stránkuVyhledáváníNavigaci

Chcete prosadit váš talent?

  • Senior digital marketing specialist AKA

    Ahoj, jsme rádi, že tě zaujala právě naše pracovní nabídka. Čteš ji jen ze zvědavosti, nebo jsi digitálně marketingový übermensch, před nímž se třesou značky, které neměly dost rozumu nebo koule na to, najmout si tě dřív než konkurence?

Zkuste to u nás!

Registrace k odběru zpravodaje cogniZance

Zpravodaj cogniZance

Poznejte tajemství internetu.
Chcete pravidelně dostávat naše články do Vaší e-mailové schránky? Přihlašte se k odběru cogniZance.


onsite index

Přejít na: ↑ ObsahÚvodní stránkuVyhledáváníNavigaci

cognito twitter:

Fulltextové vyhledávání

Navigace

Přejít na: ↑ ObsahÚvodní stránkuVyhledáváníNavigaci